Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.12.08

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kończy realizację projektu „EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami”. To kontynuacja działań rozpoczętych w 2013 r., których celem jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenia  powstawania odpadów poprzez poszerzenie wiedzy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego z tego zakresu.

więcej

 

2014.11.18

podsumowanie programu 1

Podsumowanie rocznego konkursu "Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, edycja XI - 2014 r.

więcej

 

2014.11.18

Konkurs "Zielone Miasta - w stronę przyszłości!

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski za działania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza zdobyła  wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości” w kategorii ochrona powietrza.

 

więcej

 

2014.10.28

Wydział Środowiska zaprasza do zapoznania się z  treścią projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu.

więcej

 

2014.07.29

Herakles i jego kolejna praca - film edukacyjny

 

więcej

 

2014.07.29

Super bohater i banda śmieci - film edukacyjny

 

więcej

 

2014.06.05

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na  podstawie  art.  5 ust.  1 pkt.  2,  ust. 7  ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

więcej

 

2014.05.28

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest elementem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku. To miejsce w którym mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. J. Gulińskiego 13 A.

więcej

 

2014.05.23

Zapraszamy do zgłaszania zapotrzebowania do udziału w realizacji projektu polegającego na likwidacji niskiej emisji.

więcej

 

2014.05.23

 „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

więcej

 

 

do góry