Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.06.09

1. "Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski" kierowany był do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Do konkursu zgłosiło się 19 placówek oświatowych. Komisja Konkursowa dokona oceny sprawozdań, które wpłynęły do Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z ustalonym terminem (do 3 czerwca). Zadanie zostało dofinansowane  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 35 000,00 zł. Konkurs realizowany był w gminnych placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) od stycznia 2015 r.  

Uczestnicy programu zostali zapoznani z rodzajami odpadów i ich źródłami, z uciążliwością odpadów dla środowiska, ze sposobami zagospodarowania odpadów (recykling, kompostowanie, ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów); uczestnicy nabyli umiejętności segregowania i zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych, ograniczania ilości odpadów wytwarzanych we własnym zakresie. Wdrażano dzieci i młodzież do aktywnego udziału w akcjach na rzecz środowiska; kształtowano odpowiedzialność za stan środowiska i zainteresowano dzieci i młodzież problemami lokalnymi; wyrabiano świadomość ekologicznego i ekonomicznego myślenia; nakłaniano do segregowania domowych odpadów i do zbiórki surowców wtórnych;  integrowano dzieci przez akcje.

23 czerwca 2015 roku w Galerii Fotografii MCK ul. Aleja 3 Maja 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim zaplanowano uroczyste podsumowanie programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XII oraz wręczenie nagród rzeczowych dla placówek oświatowych.

 

2. W dniu 29 maja 2015 r. podpisana została Umowa Dotacji nr 71/15 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjna  dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2015.

     Celem kampanii jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenie  ich powstawania poprzez podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy nt. zapobiegania powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.

      Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na realizację ww. zadania otrzymała dofinansowanie
w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 74 283,75 zł.

W ramach kampanii zaplanowano:

1)      przeprowadzenie  35  edycji trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla 525 dzieci  i młodzieży uczącej się w ostrowieckich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach pn. „Daj się przerobić”. Uczestnicy w ramach warsztatów otrzymają ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe;

2)      organizację ośmiu pikników edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci” na terenie  największych, ostrowieckich osiedli mieszkaniowych, przy współpracy z przedszkolami publicznymi. Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział
w konkursach edukacyjnych prowadzonych podczas pikników oraz materiały edukacyjno-plastyczne potrzebne do organizacji stoisk ekologicznych.

Terminy pikników:

  1. Przedszkole Publiczne nr 12, Osiedle Słoneczne 5 - 26 maj 2015 r.  godz. 10.00 – 12.30
  2. Przedszkole Publiczne nr 19, Osiedle Ogrody 20 - 28 maj 2015 r. godz. 15.00 – 18.00.
  3. Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Jasna 4 - 11 czerwiec 2015 r. godz. 14.00 – 18.00.
  4. Przedszkole Publiczne nr 16, Osiedle Pułanki 6 - 17 czerwiec 2015 r. 15.00 - 19.00
  5. Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Wspólna 20 - 18 czerwiec 2015 r. godz. 14.00
  6. Przedszkole Publiczne nr 21, Osiedle Stawki 43, 20 czerwiec 2015 r.  godz. 15.00 – 20.00
  7. Przedszkole Publiczne nr 15, Osiedle Ogrody 27, 25 wrzesień 2015 r. godz. 14.00 – 16.00
  8. Przedszkole Publiczne nr 7,  Osiedle Słoneczne 28- 2 październik 2015 r. godz. 15.00 – 18.00

3)      organizację trzech konkursów tematycznych:

a)     dla uczniów szkół podstawowych klas I – III – konkurs plastyczny;

b)     dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych surowców”;

c)      dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców”.

Na każdym szczeblu konkursowym przewidziano trzy nagrody. Za zdobycie miejsca: I – tablet; II – aparat fotograficzny, III – mp4;

4)   produkcję animowanego spotu edukacyjnego promującego właściwe postępowanie z odpadami. Spot będzie emitowany w okresie od lipca do listopada 2015 r. w telewizji lokalnej TV VECTRA oraz TV Krzemionki.

5)     emisję artykułów w Miejskim Informatorze Samorządowym mających na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego na temat zapobiegania powstawania odpadów oraz dostarczenie informacji jak właściwie z nimi  postępować;

6)  druk 5000 sztuk broszur informacyjnych pt. „Śmieci od A do Z”; dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnym w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

Szeroki wachlarz działań przewidziany w ramach kampanii „EKO OSTROWIEC” umożliwia dotarcie
z informacją do wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

 

do góry