Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Jakość wody

 

Badania laboratoryjne MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. - jakość wody

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Św.

Serwis kąpieliskowy - 2018

Informacja dotycząca przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec dla wody pobranej w punktach zgodności - Kąty Denkowskie studnia nr 17, studnia nr 18, studnia nr 19 oraz Kąty Denkowskie woda zbiorcza przed wprowadzeniem do sieci, 04.07.2018 r.

Ocena jakości wody - baseny zewnętrzne Pływalni "Rawszczyzna" w Ostrowcu Świetokrzyskim, ul. Mickiewicza 32

Ocena jakości wody w Ośrodku Wypoczynkowym GUTWIN w Ostrowcu Świętokrzyskim, 05.07.2018 r.

Ocena jakości wody w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin przeprowadzona przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 06.06.2018 r.

Przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec - dla wody pobranej w punktach zgodności - Ostrowiec Świętokrzyski ul. Grabowiecka 44A, ul. Iłżecka 60, ul. Smolna 3

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2017 rok

Przydatnośc wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec dla wody pobranej w punktach zgodności - Szewna zbiorniki, Kąty Denkowskie

Przydatność wody do spożycia - Szewna zbiorniki, Ostrowiec Św. ul. Rzeczki - zdrój.

Przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec dla wody pobranej w punktach zgodności

Informacja dotyczca jakości wody przeznaczonej do spożycia - grudzień 2017

Okresowa ocena jakości wody do spożycia dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za II półrocze 2017 r.

 

do góry