Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Jakość wody

 

Badania laboratoryjne MWiK Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. - jakość wody

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ostrowcu Św.

Serwis kąpieliskowy - 2018

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA dla miasta Ostrowca Św. za 2018 r.

Informacja dotycząca przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec dla wody pobranej w punktach zgodności - Kąty Denkowskie studnia nr 17, studnia nr 18, studnia nr 19 oraz Kąty Denkowskie woda zbiorcza przed wprowadzeniem do sieci, 04.07.2018 r.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2017 rok

Ocena jakości wody - baseny zewnętrzne Pływalni

Ocena jakości wody w Ośrodku Wypoczynkowym GUTWIN w Ostrowcu Świętokrzyskim, 05.07.2018 r.

Ocena jakości wody w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin przeprowadzona przez PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 06.06.2018 r.

Przydatnośc wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec dla wody pobranej w punktach zgodności - Szewna zbiorniki, Kąty Denkowskie

Przydatność wody do spozycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec Świętokrzyski badanie wykonane w punkcie zgodności: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, al. Jana Pawła II 7C

Przydatność wody do spożycia - Szewna zbiorniki, Ostrowiec Św. ul. Rzeczki - zdrój.

Przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec - dla wody pobranej w punktach zgodności - Ostrowiec Świętokrzyski ul. Grabowiecka 44A, ul. Iłżecka 60, ul. Smolna 3

Przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec dla wody pobranej w punktach zgodności

Przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ostrowiec dla wody pobranej w punktach zgodności - Ostrowiec Św.: ul. górna 3 - PSP, ul. Opatowska 56 - Stacja Paliw oraz ul. Szymanowskiego 13 - GVM Carint.

Informacja dotyczca jakości wody przeznaczonej do spożycia - grudzień 2017

Okresowa ocena jakości wody do spożycia dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za II półrocze 2017 r.

 

do góry