Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.01.07

Informacja dla użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków.

więcej

 

2015.12.30

Program dla osób fizycznych "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja budynków" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Więcej na: www.wfos.com.pl/WFOS/index.php

więcej

 

2015.10.14

Program termomodernizacji polskich domów

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza 400 mln zł na kompleksową termomodrnizację domów jednorodzinnych. Właściciele będą mogli otrzymać nawet 40 proc. dotacji za poprawę efektywności energetycznej. nowy program Ryś przyczyni się do oszczędności i lepszego uzytkowania energii oraz do poprawy jakości powietrza.

więcej

 

2015.09.15

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan  gospodarki niskoemisyjne dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

więcej

 

2015.09.07

Drugie życie produktów - konkursy ekologiczne

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2015, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza konkursy...

więcej

 

2015.08.31

Zmiany w Ustawie o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew i krzewów

 

Informujemy, iż z dniem 28 sierpnia 2015 roku na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1045), zmianie ulegają przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).

więcej

 

2015.07.14

Iluzjonista

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia nowego materiału edukacyjnego dotyczącego segregowania odpadów. Spot "Iluzjonista" wyprodukowano w ramach realizacji zadania pn. „EKO OSTROWIEC - Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2015".
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


więcej

 

2015.06.29

Podsumowanie Programu

 

Podsumowanie konkursu „Program  promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XII, 2015 r.

 

 

więcej

 

2015.06.29

Przypomnienie o obowiązku składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

więcej

 

2015.06.09

Kolejna edycja akcji ekologicznych realizowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.

 

1. "Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski" - edycja XII - 2015

 

2. „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjna  dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2015.

 

więcej

 

 

do góry