Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek od zarania dziejów korzysta z naturalnych bogactw ziemi. W trakcie często rabunkowej eksploatacji środowiska naturalnego powstały szkody, które stanowią poważne zagrożenie dla równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości.
Edukację ekologiczną należy rozpoczynać już od najmłodszych lat. Dzieci są bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje i mogą być partnerami dorosłych w zabiegach o ochronę środowiska. Celem tego typu edukacji jest uświadamianie społeczeństwu zagrożeń środowiska przyrodniczego. Ma ona również pobudzić szacunek do przyrody i umiejętność dostrzegania piękna środowiska naturalnego.
Podstawą prawną wprowadzania edukacji ekologicznej w szkolnych programach kształcenia jest art. 77 ustawy Prawo ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U.01.62.627 ze zmianami).
Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników, takich jak: rodzina, proces nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa rówieśnicza, a od poziomu wiedzy społeczeństwa uzależniona jest właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego.

W ramach edukacji ekologicznej Urząd Miasta - Wydział Środowiska współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami, którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszym mieście. W gronie współpracowników znajdują się m.in.: nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele organizacji ekologicznych.
Centrum Edukacji Ekologicznej to projekt nastawiony na stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych poprzez aktywną edukację ekologiczną. Chcemy przybliżyć  mieszkańcom ideę ochrony przyrody zarówno w kontekście życia codziennego (zmniejszanie konsumpcji, zmniejszanie zużycia zasobów nieodnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody wynikającego z zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach edukacji ekologicznej organizowane są konkursy, cykliczne imprezy o charakterze ogólnokrajowym jak: „DNI ZIEMI”, „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”, „ŚWIĘTO DRZEWA”, „ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA”, „TYDZIEŃ CZYSTOŚCI WÓD”, „DNI LASU” i wiele innych.

Urząd Miasta - Wydział Środowiska bierze aktywny udział we wszystkich ogólnopolskich akcjach ekologicznych.
W 2006 roku miasto Ostrowiec Świętokrzyski zajęło I miejsce w VIII edycji konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego – edukacja ekologiczna”.

Przydatne linki:
www.ekologia.pl
www.naszaziemia.pl
www.klubgaja.pl
www.mos.gov.pl
www.ekoedukacja.pl
www.fundacjaarka.pl
www.wwf.pl
www.organizacje.ekologia.pl

 

Wszystko o programie "ŚWIĘTO DRZEWA"

Informacja na temat akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

 

 

AKTUALNOŚCI
 

Postaw na słońce

Akcja Sprzątanie Świata 2015 - baner

Kalendarz imprez o charakterze ekologiczno-edukacyjnym w Przedszkolach Publicznych w 2015 roku

Kalendarz imprez o charakterze ekologiczno-edukacyjnym w Publicznych Gimnazjach w 2015 roku

Kalendarz imprez o charakterze ekologiczno-edukacyjnym w Publicznych Szkołach Podstawowych w 2015 roku

Podsumowanie rocznego programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski - edycja XI

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 5 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 7 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 11 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 12 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 15 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 16 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 21 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Publicznym nr 19 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w 2014 roku

Edukacja ekologiczna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w 2014 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w 2014 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w 2014 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w 2014 roku

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w 2014 roku

Publiczna Gimnazjum nr 2 w 2014 roku

Publiczne Gimnazjum nr 3 w 2014 roku

Podsumowanie II edycji akcji ekologicznej „Listy dla Ziemi 2014” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podsumowanie rocznego programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski - edycja X - 2013

Podsumowano gminny etap konkursu plastycznego 2013

Godzina dla Ziemi

Wypalanie traw

Szkolenie

Kalendarz imprez o charakterze ekologiczno - edukacyjnym proponowany do realizacji przez gminne placówki oświatowe w 2013 roku

„Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – KOLEJNA EDYCJA 2013

Informacja na temat programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach - edycja IX, 2012

 

do góry