Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.10.26

"NIE" dla palenia śmieci w piecach domowych

 

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

więcej

 

2016.10.12

Dotacje na wymianę systemu ogrzewczego do końca listopada br.

więcej

 

2016.10.11

 KONKURS KRZYŻÓWKOWY „ŚMIECI OD A DO Z”

więcej

 

2016.10.11

KONKURSY DLA UCZNIÓW OSTROWIECKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

więcej

 

2016.09.02

Komunikat nr 6 z dnia 2016-08-31 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska „Gutwin”
 

więcej

 

2016.07.22

Uwaga na zmianę nr rachunku, na który należy uiszczać „opłatę śmieciową”

 
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulegnie zmianie numer rachunku, na który można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej

 

2016.07.12

Nielegalne wydobycie kopalin – dotkliwe konsekwencje

 

Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża. Naruszenie tej reguły może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo, za które grozi kara grzywny, aresztu lub kara pozbawienia wolności do lat 3.
 

więcej

 

2016.04.18

Obchody "Dni Ziemi 2016" w Ostrowcu Świętokrzyskim

więcej

 

2016.03.07

„Autobus Energetyczny – mobilne centrum edukacyjno – informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu”

 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje obecnie projekt „Autobus Energetyczny – mobilne centrum edukacyjno – informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu”. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym środowisku. Narzędziem służącym realizacji celów kampanii jest autobus miejski dostosowany do pełnienia funkcji „mobilnego laboratorium”, wyposażony w modele, makiety, prezentacje przedstawiające najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie poszanowania energii.

 

 

11-12 marca  2016 r. „Autobus Energetyczny" zawita do Ostrowca Świętokrzyskiego - RYNEK, zapraszamy w godz. 9.00 - 16.00

 

więcej

 

2016.01.12

Przypominamy o obowiązku składania informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania.

więcej

 

 

do góry