Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2017 rok

 

  Od 1 stycznia 2017 r. Remondis Sp. z o.o., Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,  odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane, tj. tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady zielone, wielkogabarytowe i elektrośmieci. 

 Szczegółowe harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (z wykazem osiedli i ulic) są zamieszczone do pobrania poniżej. W celu usprawnienia odbioru odpadów miasto zostało podzielone na tzw. rejony. Również korzystanie z harmonogramu staje się dzięki temu łatwiejsze.
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, po sprawdzeniu w pliku „Harmonogram  posesje jednorodzinne 2017 rok – zbiorczy”, do którego rejonu zostali przypisani, mogą sobie wydrukować odpowiedni dokument dotyczący ich rejonu, który zajmuje tylko jedną stronę.
Informujemy jednocześnie, że wysegregowane odpady można również nieodpłatnie oddawać  w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Klamot”, mieszczącym się przy ul. Józefa Gulińskiego 13a.
Ponadto utworzonych zostało 30 punktów zbiórki przeterminowanych leków mieszczących się w przychodniach, aptekach i Urzędzie Miasta. Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków również zamieszczamy poniżej.
 

 

Harmonogram posesje jednorodzinne 2017 rok - zbiorczy

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

Rejon 6

Rejon 7

Rejon 8

Rejon 9

Rejon 10

Rejon 11

Rejon 12

Rejon 13

Rejon 14

Rejon 15

Rejon 15A

Rejon 16

Rejon 17

Rejon 18

Harmonogram posesje wielorodzinne 2017 rok

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków

 

do góry