Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2019 rok

 

  Od 1 stycznia 2018 r. Remondis Sp. z o.o., Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,  odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane, tj. tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady zielone, wielkogabarytowe i elektrośmieci. 

 Szczegółowe harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (z wykazem osiedli i ulic) są zamieszczone do pobrania poniżej. W celu usprawnienia odbioru odpadów miasto zostało podzielone na tzw. rejony. Również korzystanie z harmonogramu staje się dzięki temu łatwiejsze.
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, po sprawdzeniu w pliku „Harmonogram  posesje jednorodzinne 2019 rok – zbiorczy”, do którego rejonu zostali przypisani, mogą sobie wydrukować odpowiedni dokument dotyczący ich rejonu, który zajmuje tylko jedną stronę.
Informujemy jednocześnie, że wysegregowane odpady można również nieodpłatnie oddawać  w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Klamot”, mieszczącym się przy ul. Antoniego Hedy ps. Szary (dawna Józefa Gulińskiego).
Ponadto utworzonych zostało 32 punktów zbiórki przeterminowanych leków mieszczących się w przychodniach, aptekach i Urzędzie Miasta. Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków również zamieszczamy poniżej.
 

 

Harmonogram posesje jednorodzinne 2019 rok - zbiorczy

Rejon 1

Rejon 2

Rejon 3

Rejon 4

Rejon 5

Rejon 6

Rejon 7

Rejon 8

Rejon 9

Rejon 10

Rejon 11

Rejon 12

Rejon 13

Rejon 14

Rejon 15

Rejon 15A

Rejon 16 - Aleja Jana Pawła II

Rejon 17 - Osiedle Słoneczne

Rejon 18 - Osiedle Ogrody

Harmonogram posesje wielorodzinne 2019 rok

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków - stan na 15 marca 2019r.

 

do góry