Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.05.20

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji na „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim”

więcej

 

2015.04.14

Drzewa z klimatem - odkrywaj mobilnie. Aplikacja „Drzewa z klimatem” Klubu Gaja przygotowana na urządzenia mobilne, przedstawia ciekawe przyrodniczo, historycznie i kulturowo drzewa w Polsce, a także atrakcje turystyczne oraz atlas drzew. Aplikacja adresowana jest do wszystkich miłośników przyrody i podróżników szukających ciekawych miejsc w naszym kraju. Można pobrać ją bezpłatnie w sklepie Google Play i App Store.

więcej

 

2015.03.20

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia  udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Planu.

 

 

więcej

 

2015.03.16

Zaproszenie do udziału w konkursie
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji pt. "Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim".

więcej

 

2015.02.11

Zapraszamy do udziału w wirtualnym rejsie rzeką idealną

 
Klub Gaja zachęca do korzystania z interaktywnej animacji „Rzeka idealna”. Zimą, gdy pójście nad rzekę oraz obserwacja jej fauny i flory stają się trudne,  interaktywny rejs umożliwia zapoznanie się z gatunkami nadrzecznych roślin i zwierząt. Łatwa w obsłudze, barwna oraz ciekawa animacja pomaga także w lepszym zrozumieniu zagrożeń dotyczących rzek

 

więcej

 

2015.02.11

 

„Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja 2015

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosił kolejną edycję programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – edycja XII.

 

więcej

 

2015.01.30

Nabór wniosków o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 


więcej

 

2015.01.30

Kalkulator zużycia energii elektrycznej dla domu: www.postawnaslonce.pl

więcej

 

2015.01.08

Obowiązki właścicieli nieruchomości na których występują wyroby z azbestem

 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), wyroby zawierające azbest /pokrycia dachów z eternitu/, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury

 

więcej

 

2015.01.08

Niższe opłaty dla rodzin wielodzietnych za gospodarowanie odpadami. 

 

Przypominamy, że od stycznia 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązują dwie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

więcej

 

 

do góry