Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.03.20

Opracowywany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny, który wyznacza dla Gminy kierunki w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych we wszystkich sektorach  gospodarki, mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz  redukcję zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. PGN będzie wskazywać  cele do realizacji  na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Opracowanie PGN i realizacja wytyczonych celów będzie wspierać działania  na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, przyjętego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczającego osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.: ·         zwiększenie efektywności energetycznej o 20%, ·         zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%), ·         redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%. Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będzie dokumentem podnoszącym szanse rozwoju gospodarki na obszarze funkcjonalnym dzięki wykorzystaniu środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014 –2020. Posiadanie PGN może
w przyszłości okazać się warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
 Wykonawcą projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) wraz z Prognozą dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wraz z Prognozą jest firma ATMOTERM S.A. z siedzibą ul. Langowskiego 4 w Opolu. Konsultacje prowadzone będą od dnia 20.03.2015 r. do dnia 10.04.2015 r. Propozycje, uwagi i wnioski należy przekazać na załączonych formularzach (pliki doc). Wypełnione formularze prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 14 Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub przesłać do kierownika projektu PGN e-mailem na adres: hrynkiewicz@atmoterm.pl - w terminie do dnia 10.04.2015r. (decyduje data wpływu).  

Dodatkowo, zostanie przeprowadzone spotkanie konsultacyjne z udziałem Wykonawcy PGN wraz z Prognozą  w terminie 30.03.2015r. w Urzędzie Miasta przy ul. Jana Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w godz. 9:00-13:00 w trakcie którego osobiście będzie można zgłaszać wnioski, uwagi oraz poprawki do wspomnianych dokumentów.

 

PGN projekt

formularz zgłaszania uwag - prognoza

formularz zgłaszania uwag i wniosków

obwieszczenie PGN i prognoza

prognoza dla PGN Ostrowiec Świętokrzyski

 

do góry