Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

 

 

Od 1 stycznia 2020 r. Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart Bis" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,  odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane, tj. tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady zielone, wielkogabarytowe i elektrośmieci.

 
Szczegółowe harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (z wykazem osiedli i ulic) są zamieszczone do pobrania poniżej. W celu usprawnienia odbioru odpadów miasto zostało podzielone na tzw. rejony. Również korzystanie z harmonogramu staje się dzięki temu łatwiejsze.


 
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, po sprawdzeniu w pliku „Wykaz ulic w podziale na rejony - zabudowa jednorodzinna”, do którego rejonu zostali przypisani, mogą sobie wydrukować odpowiedni dokument dotyczący ich rejonu, który zajmuje tylko jedną stronę.
 


Informujemy jednocześnie, że wysegregowane odpady można również nieodpłatnie oddawać  w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się przy ul. Jana Samsonowicza 40 A, tel. 41 330 46 01, e-mail: ostrowiec@fart-kielce.pl.


 
Ponadto utworzono punkty zbiórki przeterminowanych leków mieszczących się w przychodniach, aptekach i Urzędzie Miasta. Wykaz punktów znajduje się w zakładce: Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków.

 
 
 
 
 

 

Harmonogramy odbioru odpadów na 2021 rok

 

do góry