Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.01.23

panele fotowoltaiczne

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dofinansuje wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz wymianę systemu ogrzewania.

więcej

 

2020.01.09

nowe budki lęgowe w Parku Miejskim

Nowe budki lęgowe dla ptaków w Parku Miejskim

 

Referat zieleni i ochrony środowiska Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta dba o dogodne warunki „mieszkaniowe” naszych ptaków w mieście. W tym roku zawiesiliśmy osiemdziesiąt sztuk nowych budek lęgowych w Parku Miejskim. Ułatwiają one życie ptakom i owadom, zapewniając im schronienie (zwłaszcza w miesiącach zimowych), a także miejsce lęgowe.

więcej

 

2020.01.08

Dzik jest dziki

"Dzik jest dziki" Kampania informacyjno - edukacyjna

 

Dziki są problemem niemal w każdym polskim mieście ponieważ niszczą uprawy, trawniki, rozgrzebują śmietniki i rozrzucają śmieci po okolicy. Ponadto zwierzęta te stanowią zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego i mogą być nosicielami chorób. Niewątpliwie z uwagi na znaczne rozmiary wzbudzają poczucie zagrożenia – lęk o zdrowie i życie.

więcej

 

2020.01.23

stacja monitoringu powietrza WIOŚ

Monitoring jakości powietrza w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/10444

więcej

 

2019.11.25

Nagroda Pegaza 2019

Nagroda Pegaza 2019 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Jak co roku Klub Gaja wyróżnił najaktywniejszych uczestników akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Nagrodami Pegaza. W zbiórce makulatury wzięło udział ponad 50 podmiotów z całej Polski – placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, firmy i osoby prywatne. W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie zebrano ponad 200 ton makulatury, z której środki pomogą koniom uratowanym przez Klub Gaja.

więcej

 

2019.10.23

W związku z wystąpieniem na terenie całego kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

więcej

 

2019.10.01

Od początku października w ramach zadania EKO OSTROWIEC „Kampania edukacyjno – informacyjna  dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2019”, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. organizuje warszty edukacyjne dla łącznie 400 dzieci uczących się w ostrowieckich szkołach podstawowych.

 

więcej

 

2019.09.24

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach zadania pn. EKO OSTROWIEC „Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2019”, w dniu 24 września 2019 r. o godz. 9.00 i 10.30 w sali kinowej ETIUDA w Ostrowcu Św. zorganizowała bezpłatne spektakle teatralne dla dzieci klas I – III szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnyc,h pn. „Bukiet talentów”.

więcej

 

2019.09.19

Sprzatanie Świata 2019

Akcja "Sprzątanie Świata" 2019

więcej

 

2019.09.19

broszura

Świętokrzyskie czeka na Ciebie! edycja II - kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca ochrony powietrza atmosferycznego

więcej

 

 

do góry