Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.03.12

Segregacja odpadów komunalnych


Segregacja odpadów niesie ze sobą wiele korzyści, których nie do końca jesteśmy świadomi. Segregując odpady w gospodarstwie domowym ograniczamy ilości śmieci, które zanieczyszczają środowisko.
Innym atutem segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Segregacja śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników.
Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Segregacja odpadów często kojarzy nam się z ciężką i nie dla wszystkich przyjemną sytuacją – kilka koszy w domu, kolorowe kontenery na zewnątrz i problem z odpowiednim rozsortowaniem śmieci. Nie jest to jednak takie trudne, a korzyści wynikające z tego procesu są nieocenione, dlatego
pragnę przypomnieć Państwu zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych obowiązujące w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski od 2018 roku.

więcej

 

2020.03.05

lawka

Zaproszenie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do udziału w VI edycji projektu grantowego ZIELONA ŁAWECZKA.

więcej

 

2020.02.06

Konkurs geologiczno - środowiskowy

OGÓLNOPOLSKI KONKURSU GEOLOGICZNO - ŚRODOWISKOWY "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro".

Regulamin_2020_doc.pdf

Konkurs wiedzy geologicznej.pdf

Konkurs plastyczny.pdf

więcej

 

2020.01.23

eternit

Kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji na usuniecie wyrobów lub odpadów zawierajacych azbest

 

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2020 roku ma sfinansowanie lub dofinansowanie usługi usunięcia z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wyrobów lub odpadów zawierajacych azbest

więcej

 

2020.01.23

panele fotowoltaiczne

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dofinansuje wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz wymianę systemu ogrzewania.

więcej

 

2020.01.09

nowe budki lęgowe w Parku Miejskim

Nowe budki lęgowe dla ptaków w Parku Miejskim

 

Referat zieleni i ochrony środowiska Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta dba o dogodne warunki „mieszkaniowe” naszych ptaków w mieście. W tym roku zawiesiliśmy osiemdziesiąt sztuk nowych budek lęgowych w Parku Miejskim. Ułatwiają one życie ptakom i owadom, zapewniając im schronienie (zwłaszcza w miesiącach zimowych), a także miejsce lęgowe.

więcej

 

2020.01.08

ulotka - Dzik jest dziki

"Dzik jest dziki" Kampania informacyjno - edukacyjna

 

Dziki są problemem niemal w każdym polskim mieście ponieważ niszczą uprawy, trawniki, rozgrzebują śmietniki i rozrzucają śmieci po okolicy. Ponadto zwierzęta te stanowią zagrożenie dla użytkowników ruchu drogowego i mogą być nosicielami chorób. Niewątpliwie z uwagi na znaczne rozmiary wzbudzają poczucie zagrożenia – lęk o zdrowie i życie.

więcej

 

2019.11.25

Nagroda Pegaza 2019

Nagroda Pegaza 2019 dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Jak co roku Klub Gaja wyróżnił najaktywniejszych uczestników akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” Nagrodami Pegaza. W zbiórce makulatury wzięło udział ponad 50 podmiotów z całej Polski – placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, firmy i osoby prywatne. W roku szkolnym 2018/2019 wspólnie zebrano ponad 200 ton makulatury, z której środki pomogą koniom uratowanym przez Klub Gaja.

więcej

 

2019.10.23

W związku z wystąpieniem na terenie całego kraju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych został przygotowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

więcej

 

2019.10.01

Od początku października w ramach zadania EKO OSTROWIEC „Kampania edukacyjno – informacyjna  dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2019”, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. organizuje warszty edukacyjne dla łącznie 400 dzieci uczących się w ostrowieckich szkołach podstawowych.

 

więcej

 

 

do góry