Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.05.20

Wyniki konkursu

na opracowanie koncepcji na „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim”

 

Komisja konkursowa przyznała:

 

I nagrodę

w wysokości 10 000,00 zł

Pracowni Projektowej, Danuta Jaroszyńska – Ziach, 25-028 Kielce, ul. Sadowa 7B/5                 

za:

- czytelną koncepcję i jasne przesłanie odpowiadające celowi konkursu tj. wprowadzenie nowych elementów aktywujących istniejącą przestrzeń wewnątrz Rynku i jego otoczenia,

- szczegółową analizę stanu istniejącego,

- wprowadzenie rozwiązań , które będą integrować i przyciągać różne grupy społeczne i wiekowe w obręb Rynku,

- bardzo wyważone, zbieżne z wytycznymi konkursowymi propozycje zmiany przeznaczenia terenu i wprowadzenia dodatkowej zieleni.

 

II nagrodę

w wysokości 2 500,00 zł

Zespołowi Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW, ul. Nowoursynowska 166/13, 02-787 Warszawa

za:

- spójną aranżację całego układu przestrzennego ze zindywidualizowanym podejściem do poszczególnych stref Rynku,

- realistyczne podejście do potrzeb mieszkańców,

- szczegółową analizę przestrzenną.

 

III nagrodę

w wysokości 1 500,00 zł

Pani Magdalenie Filipiak, ul. Piaskowa 2 262-100 Wągrowiec, Pani Iwonie Zielińskiej, ul. Paderewskiego 18/4, 68-200 Żary

za:

- ciekawe aranżacje zielenią i mała architekturą skwerów oraz przestrzeni dotąd niedostatecznie wykorzystanych,

- powiązanie małej architektury z zielenią w obrębie ciągów pieszych sprzyjające tworzeniu przyjaznych przestrzeni dla krótkotrwałego wypoczynku,

- wnikliwą analizę funkcjonalną przestrzeni,

- dużą wartość estetyczną i użytkową zastosowanych elementów małej architektury.


Podziękowania za udział w konkursie otrzymali:

- Jagoda Jaworska – Nowakowska, ul. Jasna 8/3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- Zielone Studio, Milena Bury, ul. Żeromskiego 62, 23-110 Krzczonów

- Tomasz Smutek, ul. Skalista 5, 20-826 Lublin.

 

 

 

                                                                                       w imieniu Komisji Konkursowej
                                                                             Przewodniczący Komisji - Jarosław Kawiński

 

 

do góry