Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2017.03.17

Zapraszamy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego do udziału w promującej ideę ochrony środowiska akcji „Godzina dla Ziemi” która wybije w sobotę, 25 marca o godz. 20.30.

więcej

 

2017.03.17

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłasza konkurs w ramach zadania EKO OSTROWIEC - edycja 2017

 

 

więcej

 

2017.03.07

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych

 

Każdy kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin naraża się na odpowiedzialność karną i podlega karze aresztu albo grzywny.

więcej

 

2017.01.02

Uwaga na zmianę nr rachunku, na który należy uiszczać „opłatę śmieciową”.

 

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. uległ zmianie numer rachunku, na który można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowy rachunek bankowy prowadzony przez jest przez Bank PKO BP S.A. o numerze:

 

84 1020 2629 0000 9102 0341 0180

więcej

 

2021.01.11

Żeby odtworzyć drzewo, które żyło 150 lat potrzebujemy 150 lat

Wycinka drzew zawsze powinna być rozwiązaniem ostatecznym. Czasami jednak wymiana drzew jest dużo lepszym rozwiązaniem niż oglądanie obumierających roślin w kolejnych latach. Głównym powodem wycinek drzew są względy sanitarne i ewentualne kolizje z projektowanymi obiektami budowlanymi czy instalacjami np. wodociągowymi, elektrycznymi czy gazowymi.

więcej

 

2020.12.31

W 2021 r. odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będą odbierane przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart Bis" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski ww. przedsiębiorca odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje.

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady niesegregowane (zmieszane) oraz selektywnie zbierane:. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz  odpady wielkogabarytowe i elektroodpady.

więcej

 

2017.01.24

drzewa 2

Ustawa o ochronie przyrody – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

 

Wprowadzone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ) nowe regulacje prawne dotyczą zniesienia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów   

więcej

 

2017.01.24

Gdzie sprawdzić jakość powietrza?

 

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów środowiska. Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne.

więcej

 

2017.01.24

Groźne spalanie odpadów.

 

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Przypominamy, że sezon grzewczy to nie czas spalania odpadów. Skąd w ogóle pomysł pozbywania się odpadów w ten sposób? Większością kieruje...

 

więcej

 

2016.12.05

podsumowanie kampanii ekologiczneych

Podsumowanie kampanii edukacyjnych:

 

- „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XIII. Całkowity koszt zadania - 35 000,00 zł., dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 28 000,00.

 

- „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2016. Całkowity koszt zadania - 87 950,00 zł., dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 50 784,00 zł.

 

 

- „Czyste powietrze” – kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Całkowity koszt zadania - 24 800,00 zł., dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 16 180,00 zł.

 

 

więcej

 

 

do góry