Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.03.20

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia  udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Planu.

 

 

więcej

 

2015.03.16

Zaproszenie do udziału w konkursie
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji pt. "Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim".

więcej

 

2015.02.11

Zapraszamy do udziału w wirtualnym rejsie rzeką idealną

 
Klub Gaja zachęca do korzystania z interaktywnej animacji „Rzeka idealna”. Zimą, gdy pójście nad rzekę oraz obserwacja jej fauny i flory stają się trudne,  interaktywny rejs umożliwia zapoznanie się z gatunkami nadrzecznych roślin i zwierząt. Łatwa w obsłudze, barwna oraz ciekawa animacja pomaga także w lepszym zrozumieniu zagrożeń dotyczących rzek

 

więcej

 

2015.02.11

 

„Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja 2015

 

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosił kolejną edycję programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – edycja XII.

 

więcej

 

2015.01.30

Nabór wniosków o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu ogrzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 


więcej

 

2015.01.30

Kalkulator zużycia energii elektrycznej dla domu: www.postawnaslonce.pl

więcej

 

2015.01.08

Obowiązki właścicieli nieruchomości na których występują wyroby z azbestem

 

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), wyroby zawierające azbest /pokrycia dachów z eternitu/, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury

 

więcej

 

2015.01.08

Niższe opłaty dla rodzin wielodzietnych za gospodarowanie odpadami. 

 

Przypominamy, że od stycznia 2015 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim obowiązują dwie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

więcej

 

2014.12.08

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kończy realizację projektu „EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami”. To kontynuacja działań rozpoczętych w 2013 r., których celem jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenia  powstawania odpadów poprzez poszerzenie wiedzy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego z tego zakresu.

więcej

 

2014.11.18

podsumowanie programu 1

Podsumowanie rocznego konkursu "Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, edycja XI - 2014 r.

więcej

 

 

do góry