Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.08.31

Wprowadzone  w ustawie o ochronie przyrody nowe regulacje prawne dotyczą m.in.:

 

- doprecyzowania dokumentów wymaganych w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;

-  obniżenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych;

- metody obliczania opłat za usuwanie drzewa;

- określenia wielkości obwodów pni drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia; 

- rozwiązania co do kwestii niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji drzew, tzw. ogławiania i kar z nią związanych;

- rozszerzenia, katalogu odstępstw od zwolnienia z konieczności uzyskania zgody na usuniecie drzew i krzewów oraz katalogu odstępstw od opłat z tą czynnością związanych;

- zmian w zakresie zasad nasadzeń kompensacyjnych.

 

 

do góry