Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.03.16

 

Zaproszenie do udziału w konkursie
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji pt. "Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim "
Celem konkursu uporządkowanie istniejącej przestrzeni publicznej poprzez opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania elementami małej architektury oraz obsadzeń roślinami Rynku. Realizacja części lub całości projektu przewidziana jest na 2015-2016 rok.
Konkurs skierowany jest do architektów, architektów krajobrazu, ogrodników, plastyków, pracowni architektonicznych, a także do studentów powyższych kierunków oraz innych osób posiadających umiejętność projektowania form przestrzennych.
Nagrody:
I nagroda: 10 000 zł brutto
II nagroda: 2 500zł brutto
III nagroda: 1 500zł brutto
Harmonogram konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Urzędu Miasta - 16 marca 2015r.
2. Wydawanie materiałów konkursowych: od 18 marca 2015r. do 8 kwietnia 2015r.
3. Termin składania pytań do regulaminu: od 18 marca 2015r. do 8 kwietnia 2015r.
4. Ostateczny termin przekazania odpowiedzi na pytania: 10 kwietnia 2015r.
5. Składanie prac konkursowych do 15 maja 2015r.
6. Ogłoszenie wyników konkursu: 20  maja 2015r.
 
Regulamin konkursu wraz z materiałami do pobrania zamieszczony jest poniżej.
 

Konkurs prowadzony pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 i nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 i nr 5

 

do góry