Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA REALIZOWANA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. Człowiek od zarania dziejów korzysta z naturalnych bogactw ziemi. W trakcie często rabunkowej eksploatacji środowiska naturalnego powstały szkody, które stanowią poważne zagrożenie dla równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości.
Edukację ekologiczną należy rozpoczynać już od najmłodszych lat. Dzieci są bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje i mogą być partnerami dorosłych w zabiegach o ochronę środowiska. Celem tego typu edukacji jest uświadamianie społeczeństwu zagrożeń środowiska przyrodniczego. Ma ona również pobudzić szacunek do przyrody i umiejętność dostrzegania piękna środowiska naturalnego.

Na kształtowanie postaw wpływa wiele czynników, takich jak: rodzina, proces nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa rówieśnicza, a od poziomu wiedzy społeczeństwa uzależniona jest właściwa i skuteczna ochrona środowiska naturalnego.

W ramach edukacji ekologicznej Urząd Miasta - Wydział Infrastruktury Komunalnej współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami, którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszym mieście. W gronie współpracowników znajdują się m.in.: nauczyciele, uczniowie, przedstawiciele organizacji ekologicznych.
Chcemy przybliżyć  mieszkańcom ideę ochrony przyrody zarówno w kontekście życia codziennego (zmniejszanie konsumpcji, zmniejszanie zużycia zasobów nieodnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody wynikającego z zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach edukacji ekologicznej organizowane są konkursy, cykliczne imprezy o charakterze ogólnokrajowym jak: „DNI ZIEMI”, „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU”, „ŚWIĘTO DRZEWA”, „ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA”, „TYDZIEŃ CZYSTOŚCI WÓD”, „DNI LASU” i wiele innych.

Urząd Miasta bierze aktywny udział we wszystkich ogólnopolskich akcjach ekologicznych.
W 2006 roku miasto Ostrowiec Świętokrzyski zajęło I miejsce w VIII edycji konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego – edukacja ekologiczna”.

Przydatne linki:
www.ekologia.pl
www.naszaziemia.pl
www.klubgaja.pl
www.mos.gov.pl
www.fundacjaarka.pl
www.wwf.pl

 

Wszystko o programie "ŚWIĘTO DRZEWA"

Informacja na temat akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

 

 

AKTUALNOŚCI
 

Postaw na słońce

Smogowe.INFO - Centrum informacji o SMOGU

Wypalanie traw

 

do góry