Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Akcje ekologiczne

 

„EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami

 

           Od 2012 r. w sposób ciągły Gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi działania w ramach zadania „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

            Celem kampanii jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenie  ich powstawania  poprzez podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy nt. zapobiegania powstawania odpadów  i właściwego postępowania z nimi oraz wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów. 

 

 

 

 

 

Listy dla ziemi

Wszystko o akcji Sprzątanie Świata

"ŚWIĘTO DRZEWA" - wszystko o programie

 

do góry