Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Segregacja odpadów

 

Jak segregować śmieci, które nadają się do recyklingu?

 
        Wielu mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego segregowanie śmieci wciąż sprawia problemy.  Segregacja odpadów domowych nie jest skomplikowanym procesem. Warto pomyśleć o poprawie jakości środowiska, w którym  żyjemy. Nie bez znaczenia jest wrzucanie różnorodnych śmieci do specjalnych separatorów. Selektywna zbiórka odpadów we własnym domu to podstawowy krok do odzysku i recyklingu.
 
Recykling to odzysk materiałów bezpośrednio z głównego strumienia odpadów. Zamiast zalegać na składowisku, zamieniają się one w produkty, które można powtórnie wykorzystać. Materiały nadające się do recyklingu to nie odpady – to surowce, z których mogą powstać takie same produkty jak pierwotne lub inne produkty o nowym przeznaczeniu. Żeby jednak takie odpady skutecznie odzyskać muszą one być odpowiednio posegregowane. 
 
Warto więc zapoznać się z poradami, jak prawidłowo wyrzucać surowce nadające się do ponownego wykorzystania.
 
  • Pojemniki niebieskie służą do zbiórki  opakowań z papieru i tektury, gazet, książek, zeszytów,  papieru, kartonów i pudełek. Nie wolno umieszczać w niebieskich pojemnikach opakowań kartonowych (tzw. wielomateriałowych) po napojach, mleku   i sokach. Wrzucamy je do pojemnika na tworzywa sztuczne. Segregacja powyższych odpadów (makulatury) pozwoli na odzysk papieru, co pozwoli z kolei oszczędzić zarówno drzewa, jak i energię. Każdy Mg (tona) selektywnie zebranej makulatury to oszczędność 1200 litrów wody i 17 drzew. Nie wrzucamy do pojemnika zabrudzonego i tłustego papieru
  • Pojemniki żółte przeznaczone są na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali, butelki z tworzywa sztucznego (tzw. plastyk) typu PET, nakrętki z tworzywa sztucznego oraz opakowania kartonowe po płynnej żywności czyli sokach, mleku itp. Butelki typu PET należy zgnieść przed wrzuceniem do pojemnika, dzięki temu zmieści się ich tam więcej. Segregacja tego typu odpadów jest niezmiernie ważna, gdyż rozkładają się one tysiące lat.
  • Pojemniki zielone przeznaczone są na szklane kolorowe odpady opakowaniowe, zaś pojemniki białe służą do segregacji szklanych, bezbarwnych odpadów opakowaniowych. Nie wrzucamy do pojemników na szkło butelek i pojemników z zawartością, ani potłuczonych. Nakrętki należy oddzielić i wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.  Pojemniki na szkło nie służą do segregacji innego szkła gospodarczego (np. talerzy), szyb samochodowych i okiennych, luster, porcelany  czy kryształów.  Segregacja szkła pozwoli ograniczyć surowce, z których jest wytwarzane (piasek, soda, wapień), zaoszczędzić energię i wodę oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń.
  • Pojemnik brązowe przeznaczone są na odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, itp.
 
 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych pozwala zminimalizować ilość odpadów, które trafiają na składowiska odpadów. Proces ten także umożliwia osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 
Śmieci pod kontrolą

        Przypominamy mieszkańcom,  że obowiązuje w tym zakresie prawo lokalne i wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek:
  1. Wyposażenia nieruchomości w stosowne pojemniki / workido gromadzenia odpadów.
  2. Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów takich jak: z papieru i tektury, ze szkła, z plastików, z metali, zużytego sprzętu wielkogabarytowego, z remontów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niebezpiecznych, biodegradowalnych.
  3. Przekazywania wszystkich zebranych na nieruchomości odpadów uprawnionemu odbiorcy  - podmiotowi prowadzącemu działalnosc w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na podstawie stosownej umowy.


Szczegółowe obowiązki właścicieli nieruchomości zostały określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” przyjętym Uchwalą Nr XXXVI/90/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  z dnia 16 września 2016 roku (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego  z dnia 22 września 2016r. poz. 2864) zmienionym uchwałą nr XLVII/65/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 lipca 2017r. (Dz.Urz.Woj. Świętokrzyskiego  z dnia 25 lipca 2017 r. poz. 2339).


Z treścią „Regulaminu” można się zapoznać wchodząc w zakładkę "Akty prawne, druki do pobrania" lub w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 11.

Równocześnie informujemy, że systematycznie są prowadzone kontrole przez Straż Miejską, a ci właściciele nieruchomości, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków muszą być przygotowani na zapłacenie wysokiej kary grzywny.
 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

 

do góry