Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.04.04

Ustalone przez Radę Miasta stawki kształtują się na poziomie 7,50 zł od osoby segregującej i 14 zł od osoby niesegregującej. Jest to opłata miesięczna. Za taką kwotę już od lipca będą odbierane wszystkie odpady, bez względu na ilość pojemników.

Natomiast już od dziś właściciele nieruchomości mogą składać deklaracje w Urzędzie Miasta. 
W przypadku zabudowy wielorodzinnej, uczyni to za mieszkańców zarządca nieruchomości np. spółdzielnia mieszkaniowa. Składając deklarację należy pamiętać o załączeniu kopii dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych. - Wypełnienie deklaracji nie powinno sprawić nikomu większych kłopotów. Jeżeli jednak ktokolwiek miałby wątpliwości, będzie mógł skorzystać z pomocy pracowników. Deklaracje już od dziś można składać na dowolnym stanowisku w Biurze Obsługi Interesanta. Urzędnicy udzielą Państwu szczegółowych wyjaśnień – poinformowała Aldona Sobolak Naczelnik Wydziału Środowiska.
Wypełniając deklarację należy pamiętać o podaniu nr PESEL (lub NIP – nie dot. osób fizycznych) i adresu nieruchomości, dla której deklaracja jest składana. Koniecznym też będzie podanie tytułu władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, itp.) Bardzo ważnym elementem, o którym również należy pamiętać jest to, że podając liczbę mieszkańców, należy zgodnie z prawdą wpisać liczbę faktycznie zamieszkujących osób. Nie musi się ona pokrywać z liczbą osób, które są zameldowane pod danym adresem. Po uczynieniu tego pozostaje nam tylko zaznaczyć, czy chcemy odpady segregować, wpisać odpowiednią stawkę opłaty tj. 7,5 zł  lub 14 zł i wyliczyć jej wysokość dla naszego domu: liczba mieszkańców x stawka opłaty = wysokość opłaty. 
Druki deklaracji są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta oraz na naszej stronie www.eko.um.ostrowiec.pl.
 
Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: 
41 26 72 208, 41 26 72 166, 41 26 72 158
 

 

do góry