Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.01.25

 


Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   

 

Od 1 lutego 2021 roku ulega zmianie numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 Opłat można dokonywać:

 

·   przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank Santander Bank Polska S.A. o  numerze:  

18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 

 

·  gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat  w kasach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znajdujących się w Biurze   Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowy rachunek bankowy będzie czynny do 31.05.2021 r.

 

  

 

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać bez dodatkowego wezwania do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy (na przykład  za miesiąc styczeń do 15 lutego).

 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXII/141/2019 z 15 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat,
stawi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 


   

·    od liczby mieszkańców gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób – stawka opłaty wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;

 

·   od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób – stawka opłaty wynosi 69,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

 

nazwa zdjecia

 

do góry