Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2018.06.13

W roku bieżącym odbędzie się XX edycja tego konkursu. Etap gminny będzie trwał od 13 do 29 czerwca 2018 roku. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od dnia 13 do 15 czerwca 2018 roku. Osobom, które w wyniku postępowania konkursowego zajmą trzy pierwsze miejsca zostaną przyznane dyplomy. Ponadto, zwycięzca etapu gminnego zostanie zgłoszony do eliminacji powiatowych. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzący produkcję rolniczą. W konkursie nie mogą brać udziału finaliści eliminacji szczebla wojewódzkiego przez okres trzech kolejnych lat, a zwycięzca finału konkursu nie może uczestniczyć w następnych edycjach konkursu, o którym mowa. Deklarację zgłoszenia udziału w konkursie można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta sala A, stanowisko nr 11. Wypełnione deklaracje prosimy składać osobiście lub pocztą na jeden z poniższych adresów: • Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Infrastruktury Komunalnej, ul. J. Głogowskiego 3/5, pokój nr 231. • Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5, sala A, stanowisko nr 11. Dodatkowych informacji o konkursie można uzyskać pod nr telefonu (41) 26-72-183

Regulamin konkursu

 

do góry