Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.05.23

Od miesiąca maja Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje projekt „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem kampanii jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenie  ich powstawania  poprzez podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy nt. zapobiegania powstawania odpadów  i właściwego postępowania z nimi oraz wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na realizację ww. zadania otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 96 723,00 zł.
W ramach kampanii zaplanowano przeprowadzenie  28  edycji trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla 420 dzieci  i młodzieży uczącej się w ostrowieckich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach pn. „Daj się przerobić”  z  poczęstunkiem dla uczestników,  organizację trzech konkursów tematycznych z zakresu gospodarki odpadami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Dodatkowo projekt przewiduje organizację ośmiu pikników edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci” na terenie  największych, ostrowieckich osiedli mieszkaniowych, przy współpracy z przedszkolami publicznymi. Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zostaną zakupione nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach edukacyjnych podczas pikników oraz materiałów edukacyjno-plastycznych potrzebnych do organizacji stoisk ekologicznych i konkursów dla dzieci.
W miesiącu czerwcu zaplanowano pięć pikników:
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 5 ul. Jasna 4 w dniu 5 czerwca 2014 r. w godz. 14.00-18.00,
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 12 os. Słoneczne 5 w  dniu 6 czerwca 2014 r. w godz. 12.30-14.30,
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 19 os. Ogrody 20 w  dniu 13 czerwca 2014 r. w godz. 15.00-18.00
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 11 ul. Wspólna 20 w  dniu 17 czerwca 2014 r. w godz. 13.00-16.00
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 16 os. Pułanki 6 w  dniu 24 czerwca 2014 r. w godz. 15.30-18.30
Wszystkich mieszkańców miasta serdecznie zapraszamy!

 

 

do góry