Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK


ul. A. Hedy ps. „Szary” 13a

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel. 661 777 555

e-mail: ostrowiec@remondis.pl

 

GODZINY PRACY PSZOK

poniedziałek – piątek

od marca do listopada

od grudnia do lutego

10:00 – 18:00

10:00 – 16:00

sobota

10:00 –14:00

w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym 10:00 –14:00

ODPADY ZBIERANE W PSZOK

 

·         papier i tektura, opakowania z papieru i tektury

·         opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne

·         opakowania wielomateriałowe

·         opakowania z metali, metale

·         opakowania ze szkła

·         tekstylia i odzież

·         zużyte opony z aut osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony oraz  z motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów

·         lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć

·         przeterminowane leki i chemikalia

·         zużyte baterie i akumulatory

·         filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

·         oleje i tłuszcze

·         farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

·         detergenty, środki ochrony roślin

·         zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia zawierające freony opakowania z drewna, drewno

·         budowlane i rozbiórkowe z remontów

·         zielone oraz inne bioodpady pochodzenia roślinnego

·         meble i inne odpady wielkogabarytowe

·         odpady wytworzone podczas iniekcji domowych, w szczególności: zużyte igły, strzykawki, ampułko – strzykawki

·         inne odpady, w tym odpady niebezpieczne, wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych