Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 


Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy (na przykład  za miesiąc kwiecień musimy zapłacić do 15 maja).
 
Osoby, które złożyły deklaracje są zobowiązane do uiszczania powyższej opłaty bez dodatkowego wezwania.

 
Opłat można dokonywać:

 

  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank Santander Bank Polska S.A. o  numerze:  18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych;

 

  • gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat  w kasach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znajdujących się w Biurze   Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do piątku w godz.
    7.30 – 15.30.


Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2022 r. na mocy uchwały nr LIII/127/2021 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat zostały podwyższone stawi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU

 


   

  • w przypadku metody ustalenia opłaty od liczby mieszkańców gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób – stawka opłaty wynosi 24,00 zł miesięcznie
    od jednego mieszkańca;

 

  • w przypadku metody ustalenia opłaty od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób – stawka opłaty wynosi 99,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.


    
Do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego dostarczane są zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 


Dodatkowo mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 

 

  • w wysokości 1,00 zł od mieszkańca, w przypadku metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość;

 

  • w wysokości 5,00 zł od gospodarstwa domowego, w przypadku metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób.

 


Warunkiem ww. częściowego zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego, zbieraniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz wyliczenie przysługującego zwolnienia. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym złożono nową deklarację.

 

 

 

UCHWAŁA NR LXIII/154/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

UCHWAŁA NR XXII/141/2019 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniającauchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

UCHWAŁA NR XL/121/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

UCHWAŁA NR LIII/127/2021 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

 

do góry