Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.01.11

 

Pojawienie się większej ilości zielonych przestrzeni – prywatnych i publicznych podniesie jakość życia mieszkańców naszego miasta. Drzewa w miastach tworzą enklawy czystego powietrza. Dopóki nie zostaną wycięte!

To właśnie z tego powodu weszła w życie pierwsza edycja zielonej kampanii edukacyjnej, realizowanej przez Referat Zieleni Miejskiej Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, pod nazwą „Pokochaj drzewa”. Celem tej kampanii jest zapoznanie mieszkańców z tzw. usługami ekosystemowymi, które świadczy drzewo, i to „za darmo”. Działania uświadamiające są bardzo ważne, aby mieszkańcy podejmowali świadome i rozsądne decyzje w zakresie gospodarowania drzewostanem.

W ramach kampanii zostały opracowane, wykonane i rozpowszechnione materiały informacyjno – edukacyjne tj.: jednostronne plakaty, ulotki oraz gadżety promocyjne z logo kampanii.

Wraz z akcją chcemy przekazać podstawową, fachową wiedzę na temat dobroczynnego wpływu drzew na jakość naszego życia w mieście.

Drzewa od zawsze wzbudzały szacunek ludzi, którzy mimo, że nie posiadali jeszcze wiedzy o ich roli i znaczeniu często przypisywali im dobroczynną i magiczną moc. Wierzyli, że drzewa otaczają ich swoją opieką. Dziś jesteśmy bogatsi o naukowe wytłumaczenie na czym polega funkcjonowanie drzew w przyrodzie. Dlatego w związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego, zmianami klimatu niesprzyjającymi dla życia, zaistniała ogromna potrzeba propagowania wiedzy o drzewach i zachęcania do ich sadzenia i ochrony.

Rola zieleni w miastach jest nie do przecenienia. Nie tylko pozwala mieszkańcom na kontakt z naturą, ale również minimalizuje uciążliwości związane z życiem w aglomeracjach. Nawet pojedyncze drzewa czy niewielkie ich skupiska sprzyjają zachowaniu odpowiedniej wilgotności powietrza, temperatury czy zatrzymywaniu wody w glebie. Mogą również pełnić funkcje izolacyjną, będąc barierę dla silnych wiatrów, hałasu, kurzu. Miejskiej roślinności zawdzięczamy także redukcję zanieczyszczenia powietrza.

Wiadomo, że życie wśród betonowych ścian, w całodobowym hałasie, przy wysokim poziomie spalin i innych zanieczyszczeń powietrza nie jest komfortowe. Z takich uciążliwości wynikają choroby organiczne i psychiczne, których jest coraz więcej w społecznościach miast. Trudno jest udowadniać osobom o odmiennym zdaniu, że roślinność ma wpływ na estetykę miast, bo upodobania nie podlegają dyskusji. Trudno też przekonać kogoś kto tego nie lubi, że najlepiej wypoczywa się wśród zieleni. Można jednak uświadomić, jak wiele wymiernych korzyści przynosi ludziom sąsiedztwo bujnej, zdrowej zieleni.

Poprzez przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej „Pokochaj drzewa”  chcemy uświadomić mieszkańcom miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jakie są korzyści z drzew rosnących w mieście.

„W Polsce rocznie umiera około 45-50 tys. ludzi w związku z zanieczyszczeniem powietrza, co stanowi około 12% zgonów ogółem. Dotyczy to najczęściej terenów zurbanizowanych, gdzie wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka jest większy. Bazując na stężeniach pyłu zawieszonego Światowa Organizacja Zdrowia zaliczyła aż 23 polskie miasta do 50 najbardziej zanieczyszczonych obszarów Europy” (źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; prof. dr hab. Klaudia Borowiak i dr inż. Lisiak – Zielińska)

 

Wraz z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza na terenach silnie zurbanizowanych władze miast coraz częściej rozważają skorzystanie z tzw. fitoremediacji – metody oczyszczania środowiska przy wsparciu roślin. W tym celu wykorzystuje się naturalne zdolności drzew i krzewów do akumulacji zanieczyszczeń na liściach, łodygach lub wewnątrz tkanek oraz przechwytywania, zatrzymywania i przetwarzania substancji szkodliwych, co prowadzi do neutralizacji toksyn zawartych w powietrzu.

Gęsto zadrzewione parki i skwery mogą stworzyć w warunkach miejskich enklawy niemal pozbawione szkodliwych pyłów obecnych w atmosferze.

Mając świadomość, że bez drzew (i innej roślinności) ludzie będą cierpieć dyskomfort w życiu codziennym i częściej chorować, trzeba szukać rozwiązań najkorzystniejszych - takich, by zieleń i miasto mogły harmonijnie współistnieć.

Dlatego kampania „Pokochaj drzewa” będzie kontynuowana poprzez kolejne edycje informujące mieszkańców naszego miasta o dobrych praktykach, które pozwolą dużym drzewom i nasadzonej roślinności przetrwać i rosnąć przez dziesiątki kolejnych lat, w zgodzie ze wszystkimi.

nazwa zdjecianazwa zdjecia

ULOTKA - kampania informacyjno-edukacyjna POKOCHAJ DRZEWA

 

do góry