Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.12.29

INFORMACJA
dotycząca wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
do wniosku o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze” 

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski informuje, iż osoby fizyczne zamierzające złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

 

Jednakże każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do nie później niż 23 września
(tj. do publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego
i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.


 

  Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie. Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym, wyżej opisana przerwa w wydawaniu zaświadczeń przez gminę nie powinna być uciążliwa.

 

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiotowej sprawie w załączeniu.

 

 

Pracownice MOPS upoważnione do wydawania przedmiotowych zaświadczeń:

 

Magdalena Godzina       -        starszy inspektor   tel. (41) 276-76-10

Renata Miller                 -        starszy inspektor   tel. (41) 276-76-59

Dominika Barska           -        starszy inspektor   tel. (41) 276-76-63

nazwa zdjecia

Komunikat

 

do góry