Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.09.18

Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych

 

Koordynatorzy ds. edukacji ekologicznej,


Szanowni Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego

                                                      

 

 

 

 

Zaproszenie

do odwiedzania „Stacji edukacyjnej – drugie życie drzewa”

 w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

 

 

 

Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej społeczeństwa ma przyjemność zaproponować Państwu ciekawą formę edukacji poprzez łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną oraz działaniami praktycznymi.

Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych czy informacji z Internetu. Edukacja przyrodnicza powinna być również realizowana w naturalnym środowisku poza szkołą. Stąd też zrodził się pomysł na stworzenie możliwości prowadzenia aktywnej edukacji przyrodniczej polegającej na prowadzeniu zajęć poza klasą szkolną, a także na pokazaniu mieszkańcom naszego miasta roli drzewa w złożonej tkance przyrody.

Dlatego też, jednym z punktów planu działań edukacji ekologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2020 roku było wykonanie w nowej części Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim „Stacji edukacyjnej – drugie życie drzewa, która zlokalizowana została w miejscu usuniętego drzewa - topoli kanadyjskiej o obwodzie pnia 435 cm.

Powodem, dla którego topola musiała być usunięta była stopniowa utrata aktywności życiowej drzewa, łamiące się konary pod własnym ciężarem stanowiły zagrożenie dla spacerowiczów. Ponadto korzenie tego gatunku mają płytki i słaby system korzeniowy, co pretenduje je do częstych wywrotów i z uwagi na kruchość drzewa częstych złamań, zwłaszcza drzew które osiągnęły wiek ponad 40 lat, w tym również drzew zdrowych.   Usunięte drzewo to topola mieszańcowa, gatunek obcego pochodzenia nie należący do naszej rodzimej flory. W związku z powyższym jest to gatunek o małej wartości dendrologicznej, należący do drzew krótkowiecznych,  posiadający miękkie i stosunkowo nietrwałe drewno, które szybko ulega zgniliźnie, gdyż gatunek ten słabo wykształca bariery ochronne zapobiegające rozkładowi drewna.

Na mocy decyzji administracyjnej z dnia 19.03.2020 r. , drzewo zostało usunięte. Po ścięciu drzewa dwie kłody o długości około 2,5 m do 3,0 m każdy i średnicy około 1,3 m, zostały ułożone na 6 podporach drewnianych (stemplach) i pełnią funkcję edukacyjną             w połączeniu z funkcją przyrodniczą. Pozostawienie śladu po drzewie, które od lat wpisało się w lokalny krajobraz jest wyrazem szacunku dla przyrody oraz posłuży budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców, jest wspomagane dwiema tablicami edukacyjno-informacyjnymi z przekazem edukacyjnym, który pomoże zrozumieć sens działań i ułatwić ochronę stworzonego miejsca.

Dodatkowo w ramach „stacji” z materiału pozyskanego z konarów  topoli wykonane zostały meble ekologiczne - 3 sztuki stolików oraz 12 sztuk siedzisk, które zostały ustawione w pobliżu stanowiska edukacyjnego, są uzupełnieniem małej architektury i służą odwiedzającym do odpoczynku.

Pozostawienie śladu po usuniętej topoli w postaci stworzenia „Stacji edukacyjnej – drugie życie drzewa”, pełnić będzie wiele ważnych funkcji, takich, jak:

-  przyrodniczą, jako siedlisko dla różnych organizmów;

-  kulturową – drzewo ważne społecznie;

-  edukacyjną – budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa;

-  architektoniczną – służy jako siedziska;

Głównym celem projektu  „Stacja edukacyjna – drugie życie drzewa”, jest wspieranie edukacji prowadzonej poza klasą. Zapraszamy do odwiedzania stacji edukacyjnej w ramach zajęć szkolnych poprzez organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych i zielonych lekcji. W ramach zajęć i warsztatów edukacyjnych uczniowie ostrowieckich szkół oraz dzieci   z przedszkoli będą mogły zdobyć wiedzę z zakresu budowy drzewa czy z zakresu dendrochronologii, nauki zajmującej się oceną wieku drzew na podstawie liczby przyrostów rocznych słoi drzewa. Stacja będzie również miejscem spotkań i odpoczynku mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

Zespół Referatu Zieleni Miejskiej 

Wydziału Infrastruktury Komunalnej 

Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

nazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecia

Stacja edukacyjna - drugie życie drzewa - zdjęcia

Tablica edukacyjna - JAK SIĘ LICZY WIEK DRZEWA

Tablica edukacyjna - TOPOLA KANADYJSKA

Zaproszenie do odwiedzenia STACJI EDUKACYJNEJ - DRUGIE ŻYCIE DRZEWA w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

do góry