Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.10.06

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do udziału w konkursie na przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych pod hasłem „Pokażę Wam, jak o środowisko dbam”. Konkurs skierowany do publicznych szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego.
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez placówkę oświatową pracy konkursowej, tj. pakietu materiałów edukacyjnych pod hasłem „Pokażę Wam, jak o środowisko dbam”. Pakiet materiałów powinien obejmować następujące elementy:

•    film edukacyjny;
•    EKOSONG -  piosenka ekologiczna;
•    komiks edukacyjny,


przygotowane w trzech blokach tematycznych:

•    racjonalne gospodarowanie odpadami;
•    ochrona atmosfery;
•    oszczędzanie energii.

Cel konkursu:

  1. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.
  2. Wykreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie „JESTEM EKO”.
  3. Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
  4. Wzrost i upowszechnianie wiedzy nt. racjonalnego gospodarowania odpadami, ochrony atmosfery i oszczędzania energii.
  5. Zachęcanie do uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego.
  6. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań problematyką ochrony środowiska.


Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: wartość merytoryczna i edukacyjna; liczba i rodzaj zaangażowanych osób; odzwierciedlenie tematyki konkursu; sposób prezentacji problematyki, język przekazu; kreatywność w podejściu do tematu oraz spójność, estetyka  i jakość techniczna pracy konkursowej.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne na inwestycje ekologiczne na terenie swoich placówek:

  • I miejsce - nagroda główna – 77 000,00 zł, w tym 70 000,00 na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w placówce oraz 7 000,00 zł na dowolne przedsięwzięcie ekologiczne w placówce (np. zakup urządzeń, wyposażenia, nagród, itp.);
  • II miejsce - 4 000,00 zł na dowolne przedsięwzięcie ekologiczne w placówce (np. zakup urządzeń, wyposażenia, nagród, itp.);
  • III miejsce – 2 000,00 zł na dowolne przedsięwzięcie ekologiczne w placówce (np. zakup urządzeń, wyposażenia, nagród, itp.).

 

Prace konkursowe należy składać do dnia 4 listopada 2020 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2020 r.
 

nazwa zdjecia

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

do góry