Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2020.09.23

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina, iż od  1 stycznia 2020 r. odpady komunalne z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart Bis” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.


Wykonawca utworzył na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz biuro przy ul. Jana Samsonowicza 40A, tel. 41 3304601, e-mil: ostrowiec@fart-kielce.pl.

 
Godziny pracy PSZOK:

  • w okresie od marca do listopada – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
  • w okresie od grudnia do lutego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
  • w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym – w godzinach od 10:00 do 14:00.


Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych tylko w sposób selektywny i wyposażenia nieruchomości w następujące worki lub pojemniki do zbierania odpadów:

1)  czarny – odpady niesegregowane;

2)  żółty – metale i tworzywa sztuczne (zbierane razem);

3)  niebieski – papier;

4)  zielony – szkło;

5)  brązowy - odpady ulegające biodegradacji (istnieje możliwość kompostowania odpadów na nieruchomości, wtedy nie  ma konieczności posiadania brązowego worka lub pojemnika).

 
Ponadto informujemy, iż w ramach wiosennej i jesiennej zbiorki wielko gabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieszkańcy naszego miasta mogą wystawić odpady pochodzące z budów i remontów obejmujące zamknięty katalog odpadów: deski (podłogowe i ścienne), panele, drzwi, okna oraz ceramika sanitarna (umywalki, sedesy, wanny, zabudowy prysznicowe).

 
Dodatkowo informujemy, iż Wykonawca w ramach usługi zadeklarował mycie, dezynfekcję i dezynsekcję pojemników na odpady niesegregowane oraz odpady BIO. Pojemniki będą myte raz w roku w okresie wiosna – lato w dniu odbioru odpadów (konkretne terminy zostały podane w harmonogramach odbioru odpadów, które Wykonawca dostarczył do mieszkańców).

 
Ponadto przypominamy, iż od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXII/141/2019 z 15 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat zostały podwyższone stawi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

  • od liczby mieszkańców gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech  osób – stawka opłaty wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
  •  od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób – stawka opłaty wynosi 69,00 zł miesięcznie od  gospodarstwa domowego.


 
Powyższe opłaty należy uiszczać bez dodatkowego wezwania:

  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank PKO BP S.A. o numerze:  84 1020 2629 0000 9102 0341 0180 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych;
  • oraz gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w Oddziale 1 Banku PKO BP S.A. przy ul. Rynek 8;
  • w godzinach otwarcia jednostki i w kasach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek w godz. 7.30 – 16.30.

 

 

 

do góry