Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2018.08.22

        W dniu 22 sierpnia 2018 r. podpisana została Umowa Dotacji nr 778/18 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania „OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – MIASTO Z KLIMATEM” – edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz ochrony powietrza – edycja 2018. Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  w formie datacji. W ramach zadania będą prowadzone następujące działania:

 

  1. Konkurs dla młodzieży – wykonanie amatorskiego  filmu na temat  segregacji odpadów oraz emisja zwycięskich filmów w lokalnej telewizji.
  2. Konkurs tematyczny dla przedszkolaków pn. „Drugie życie produktu – wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców”.
  3. Warsztaty edukacyjne – piknik naukowy w Warszawie dla koordynatorów ds. edukacji ekologicznej z publicznych przedszkoli z terenu Gminy Ostrowiec świętokrzyski.
  4. Wydanie bajki o segregacji odpadów w Ostrowcu świętokrzyskim.
  5. Przygotowanie i obsługa stoiska edukacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze” podczas Dni Ostrowca.
  6. Mobilne laboratorium OZE podczas Dni Ostrowca. 
  7. Przygotowanie i obsługa stoiska edukacyjno – informacyjnego podczas Pikniku Rodzinnego – „Na Gutwinie jest fajnie”.
 
 
Zakończenie realizacji zadania: 30.11.2018 r.

nazwa zdjecia

 

do góry