Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2018.10.26

Program Święto Drzewa realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku to szeroka edukacja na temat roli drzew w adaptacji do zmian klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne – ochrona i sadzenie drzew. 15. Święto Drzewa odbyło się pod hasłem Drzewo-Przyjaciel. Podczas tegorocznej edycji zwrócono uwagę na niezliczone korzyści jakie dają nam drzewa oraz zachęcano wszystkich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Najbardziej aktywni uczestnicy programu otrzymali nagrody Czarodziejskiego Drzewa przyznawane corocznie za największą ilość posadzonych drzew, za najszerszą współpracę oraz za kreatywność działań. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski została wyróżniona za działania edukacyjne, szeroką współpracę w ramach Święta Drzewa i zaangażowanie 13 gminnych placówek oświatowych w sadzenie drzew i tworzenie przyszkolnych ogrodów. Klub Gaja przyznał tegoroczne Nagrody Pegaza za szczególne osiągnięcia w akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. W zbiórce makulatury w roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy wspólnie zebrali blisko 250 ton tego surowca. W akcji wzięło udział ponad 50 podmiotów z całej Polski – placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, firmy i osoby prywatne. Akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie to próba zmiany postaw człowieka do otaczającego go świata, szczególnie kurczących się zasobów naturalnych planety, a także pobudzanie wrażliwości na los zwierząt i naturalnej chęci pomocy potrzebującym. Uczestnicy akcji segregując odpady dbają o środowisko naturalne i pomagają zwierzętom. Za pieniądze z makulatury Klub Gaja wspiera utrzymanie, leczenie, terapię uratowanych koni, opłaca leki i opiekę weterynaryjną, monitoruje sytuację zwierząt oddanych do adopcji, prowadzi edukację ekologiczną oraz inne czynności związane z realizacją akcji. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski została nagrodzona w I Kategorii – za największą ilość zebranej makulatury podczas akcji edukacyjnych - 15 ton 10 kg makulatury. Rozdanie nagród odbyło się w Warszawie podczas inauguracji 16. edycji programu Święto Drzewa.

nazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecia

 

do góry