Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2017.01.24

Wprowadzone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ) nowe regulacje prawne dotyczą zniesienia zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów między innymi:

 

- zgodnie z art. 83 f ust. 1 pkt 1 krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 

- zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3 drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 

-  zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3a drzew lub krzewów które rosną  na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

- zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3b drzew lub krzewów usuwanych  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 roku.   

nazwa zdjecianazwa zdjecia

 

do góry