Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.12.05

W sali kina "Etiuda" odbyła się EkoGala, będąca podsumowaniem kampanii ekologicznych prowadzonych w 2016 roku w ostrowieckich szkołach i przedszkolach. Podczas uroczystości Prezydent Jarosław Górczyński wręczył uczestnikom konkursów nagrody. Zwycięzcy z rąk Prezydenta odebrali telewizory, laptopy, aparaty fotograficzne, tablety i wiele innych cennych nagród.

W pierwszej kampanii pt. „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach podstawowych i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski”  udział wzięło 3398 uczniów i zebrano ponad 138 ton surowców wtórnych. Program służył przede wszystkim kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów  oraz recyklingu wśród uczniów, wpływając również na ich otoczenie, zwłaszcza rodziców.

Drugą kampanią była kampania edukacyjno-informacyjna EKO OSTROWIEC, która była kontynuacją działań podejmowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w latach 2013 – 2015. Celem kampanii była aktywizacja społeczności lokalnej w działaniu na rzecz poprawy stanu gospodarki odpadami w naszym mieście, upowszechnienie zasad zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi. Kampania EKO OSTROWIEC w bieżącym roku objęła swoim zasięgiem ponad 2500 osób.

Kolejnym realizowany programem pod nazwą „CZYSTE POWIETRZE” była kampania polegająca na powołaniu 5-osobowych grup uczniów tak zwanych EKODRUŻYN w czterech publicznych gimnazjach. Przygotowani merytorycznie członkowie EKODRUŻYN mieli za zadanie opracować i przeprowadzić  w swoich szkołach i na osiedlach mieszkaniowych mini kampanię dotyczącą ochrony powietrza.

W ramach programu przeprowadzony został również konkurs fotograficzny przedmiotem, którego była fotografia autorska ukazująca wszelkiego rodzaju inicjatywy i działania na rzecz ochrony środowiska w Ostrowcu Świętokrzyskim, mające na celu przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Zdjęcia wykonywane były na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

nazwa zdjecianazwa zdjecianazwa zdjecia

 

do góry