Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.10.11

 W ramach projektu pn. "EKO OSTROWIEC" Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami  – edycja 2016 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przygotowała broszurę informacyjną pn. „Śmieci od A do Z” dotyczącą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydawnictwo zostało doręczone do około 27 000 gospodarstw domowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Broszura zawiera krzyżówkę związaną z ochroną środowiska. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie krzyżówkowym powinny prawidłowo rozwiązać ww. krzyżówkę i wypełnić drukowanymi literami kupon konkursowy.

Kupon należy wrzucić do zapieczętowanej urny dostępnej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – Biuro Obsługi Interesanta, sala A, w okresie od 17.10.2016 r. do 04.11.2016 r. Losowania kuponów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta. Wyłonionych zostanie 10 zwycięzców, którym przyznane zostaną nagrody rzeczowe dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem konkursu jest:

1.      Wzrost i upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego nt. właściwego postępowania z odpadami, zapobiegania powstawaniu odpadów, recyklingu odpadów.

2.      Podwyższenie stanu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców gminy.

3.      Wykreowanie pozytywnych wzorów kulturowych w zakresie właściwego postępowania
z odpadami.

 

Zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie!

 

 

REGULAMIN DO POBRANIA:

 

Regulamin Krzyżówka śmieci od A do Z

 

do góry