Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.01.07

Minister Środowiska rozporządzeniem z dnia 18.11.2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) określił nowe najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń i minimalny procent redukcji zanieczyszczeń jakie mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r. przy wprowadzaniu m.in. ścieków pochodzących z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w aglomeracji, do ziemi lub do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego.

 

do góry