Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.02.11

Program skierowany jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Uczestnikami Programu są dzieci i młodzież z gminnych placówek oświatowych oraz mieszkańcy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Program ma służyć kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu u dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz u innych mieszkańców miasta.

 

Cele Programu:

  • podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów, mieszkańców miasta w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ,w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;
  • systematyczna zbiórka surowców wtórnych;
  • przyswojenie pojęć, tj. gospodarowanie odpadami, odpad, odzysk, przetwarzanie, recykling, selektywne zbieranie, unieszkodliwianie odpadów, zapobieganie powstawaniu odpadów, odpady niebezpieczne;
  • zaangażowanie uczniów, mieszkańców miasta na rzecz recyklingu odpadów.

 

Przebieg Programu:

Program przebiega w II kategoriach: kategoria I – przedszkola, kategoria II – szkoły podstawowe i gimnazja. Najlepsze placówki oświatowe biorące udział w Programie otrzymają nagrody. Dla pozostałych uczestników Programu przewiduje się wyróżnienia i podziękowania za udział w konkursie. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: kategoria I – przedszkola, kategoria II – szkoły podstawowe i gimnazja.

 

Części składowe Programu.

Część teoretyczna – polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu na terenie placówki:

1) wystawy lub prezentacji poświęconej gospodarce odpadami komunalnymi,

2) szkolnego/przedszkolnego Dnia Recyklingu,

3) trzech lekcji lub pogadanek (akceptowane będą także same pogadanki lub same lekcje).

Tematyka lekcji/pogadanek:

- segregacja odpadów – 1 lekcja/pogadanka,

- recykling – 1 lekcja/pogadanka,

- zapobieganie powstawaniu odpadów – 1 lekcja/pogadanka.

4) konkursu plastycznego poświęconego gospodarce odpadami.

Część praktyczna – będzie polegała na przeprowadzeniu w szkołach i przedszkolach akcji pozyskiwania surowców wtórnych  i ich udokumentowaniu.

 

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

do góry