Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2015.01.30

Kalkulator zużycia energii elektrycznej pomoże oszacować średnie zużycie energii budynku. Aby uzyskać sumaryczny wynik należy przeanalizować wszystkie pomieszczenia. Pomieszczenia wybierane są poprzez zaznaczenie na rysunku budynku, lub w okienku z nazwą pomieszczenia na pasku pod rysunkiem. Pozostają zaznaczone podczas analizowania danego pomieszczenia. Po wybraniu pomieszczenia pojawia się tabelka, w której wymienione są urządzenia charakterystyczne dla danego rodzaju pomieszczenia.  Aby obliczyć zużycie energii przez dane urządzenie należy wpisać czas jego dobowego użytkowania. Inne dane, jak średnia moc urządzenia tego typu i ilość urządzeń w pomieszczeniu, wpisane są domyślnie. Ich wartość można jednak dostosować do indywidualnych potrzeb (np. w kolumnie „średnia moc urządzenia” podany jest średni zakresu mocy w nawiasie obok). Jeżeli w zestawieniu nie ma urządzenia, które znajduje się w danym pomieszczeniu, można je dopisać klikając na dole tabelki w przycisk „dodaj urządzenie".
 
 

 

do góry