Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.12.08

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kończy realizację projektu „EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami”. To kontynuacja działań rozpoczętych w 2013 r., których celem jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenia  powstawania odpadów poprzez poszerzenie wiedzy mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego z tego zakresu. Zadanie otrzymało dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 96 723,00 zł.

 

Kampania objęła wiele działań przybliżających mieszkańcom zagadnienia związane z prawidłowym postępowaniem z odpadami. W projekcie przewidziano m.in. edukację z wykorzystaniem lokalnych mediów. Wyprodukowano dwa filmy animowane. Emitowano je na antenie Ostrowiec.TV oraz Lokalnej TV Krzemionki. Pierwszy film „Herakles i jego kolejna praca” poświęcony został tematyce związanej z zapobieganiem powstawaniu odpadów i właściwym postępowaniem z nimi. Z kolei w drugim filmie „Super bohater i banda śmieci” poruszono problem odpadów niebezpiecznych i innych odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Oba filmy można obejrzeć na stronie www.eko.um.ostrowiec.pl lub na kanale youtube.

 

 

Dodatkowo w ramach projektu EKO Ostrowiec wykonano 2 tys. kolorowych tablic informujących o prawidłowym segregowaniu i przygotowaniu odpadów do gromadzenia w pojemnikach. Tablice trafiły do zarządców nieruchomości wielorodzinnych w celu wywieszenia ich w widocznych miejscach, np. klatkach schodowych bloków.

 

 

 

Na łamach lokalnej prasy publikowano artykuły w ramach prowadzonej kampanii. W sumie takich artykułów ukazało się sześć. Poruszono w nich wielopłaszczyznowo problematykę postępowania z odpadami, np.: segregowanie odpadów, zbiórkę wielkogabarytów, elektrośmieci i odpadów zielonych, uboczne skutki palenia śmieci, jak postępować z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, czy odpadami niebezpiecznymi. Za pośrednictwem prasy informowano również o bieżących wydarzeniach związanych z realizacją kampanii jak i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

W ramach kampanii, dla 420 dzieci  i młodzieży uczącej się w ostrowieckich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, zorganizowano 28 edycji trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych pn. „Daj się przerobić”. Zadbano nawet o poczęstunek dla ich uczestników. Dodatkowo, przy współpracy z przedszkolami publicznymi, zorganizowano na terenie  największych ostrowieckich osiedli mieszkaniowych osiem pikników edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci”. Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zostały zakupione materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursów dla dzieci oraz artykuły edukacyjno-plastyczne niezbędne do organizacji stoisk ekologicznych. W czerwcu zorganizowano pięć pikników przy Publicznych Przedszkolach, a we wrześniu trzy pikniki.

 

 

 

 

 

 

 

W ramach kampanii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowano trzy konkursy tematyczne z zakresu gospodarki odpadami, zakończone przyznaniem nagród:

 
1)   dla uczniów szkół podstawowych klas I – III – konkurs plastyczny;
2)   dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych surowców”;
3)   uczniów szkół gimnazjalnych konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców”.
Na każdym szczeblu wręczonotrzy nagrody; za zdobycie miejsca: I – tablet; II – aparat fotograficzny, III – mp4. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali upominek książkowy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 2015 r. Wydział Środowiska Urzędu Miasta zaplanował kontynuację projektu „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami. Będzie to już jego trzecia edycja. Słuszność przeprowadzonych działań potwierdza polepszający się udział selektywnie zbieranych odpadów w ogólnej masie odpadów komunalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podejmowanie kolejnych działań w ramach akcji EKO OSTROWIEC pozwoli zachować pozytywny trend, dzięki któremu mieszkańcy naszego miasta będą mieli w przyszłych latach wpływ na poprawę stanu środowiska.
 
 
     
Projekt realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.
 
 
 

 

do góry