Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.11.18

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski za działania dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza zdobyła  wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości” w kategorii ochrona powietrza. W konkursie brano pod uwagę efekty ekologiczne, zakres działań gminy dla polepszenia jakości życia mieszkańców. Gmina dla   poprawy jakości powietrza  w mieście dokonała przebudowy
 i modernizacji miejskiego systemu przesyłu i dystrybucji ciepła miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Zadanie realizowane przez MEC dofinansowano ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działania 9.2 efektywna dystrybucja energii IX. Inwestycja  ta zmniejszyła straty ciepła i zużycia energii, poprawiła pewności dostaw energii cieplnej (redukcja jednostkowych strat energii o 71,81%) i jednocześnie ograniczyła  zasięg oddziaływania awarii urządzeń ciepłowniczych na węzłach grupowych odczuwalnych dla odbiorców ciepła, zmniejszyła emisję CO2 (ilość unikniętych emisji CO2 związanych z oszczędnościami energii w  wyniku realizacji Projektu  = 15,4 tys.t/rok).  Ponadto Gmina jako jedna z nielicznych Gmin prowadzi  działania ekologiczne poprzez  udzielanie dotacji celowej
mieszkańcom dokonującym wymiany przestarzałych systemów grzewczych  na nowe ekologiczne. Od 2012 roku przeznaczono kwotę 203 724,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Wszystkie działania  mają na celu poprawę parametrów  jakości powietrza na terenie miasta , w którym  stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń. 

 

 

 

Więcej na: http://www.miejskajazda.pl/aktualnosci/

 

 

do góry