Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.10.28

Wydział Środowiska zaprasza do zapoznania się z  treścią projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021 wraz z  Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu i do składania uwag i wniosków w terminie do dnia 27 listopada 2014r.
 
Postępowanie w sprawie sporządzenia dokumentacji wymaga udziału społeczeństwa  na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r. prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2013r., poz. 1232 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zmianami).
 
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w związku z prowadzoną procedurą w sprawie sporządzania dokumentacji pt.: „Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021", wymagającą udziału społeczeństwa zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz składania uwag i wniosków:
Biuro Obsługi Interesanta - sala A, stanowisko nr 14 Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Głogowskiego 3/5, od poniedziałku do piątku, w godzinach
 od 730 do 1530.
 
Treść projektu dokumentu tj.  Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2021" wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego Programu, zamieszczamy poniżej.  
 
 
 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu ochrony środowiska dla miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021

Strona tytułowa Projektu Programu ochrony środowiska dla Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2017

Projekt Programu ochrony środowiska dla Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014-2017

 

do góry