Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.10.04

Co zrobić z popiołem w okresie grzewczym?

 

Co zrobić z popiołem w okresie grzewczym? Okres grzewczy to czas wzmożonej produkcji popiołu w gospodarstwach domowych. Popiół stanowi odpad komunalny.  Czy istnieje obowiązek selektywnej zbiórki popiołu, czy też może on trafiać do odpadów zmieszanych? To często duży problem. Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta traktuje popiół jako odpad komunalny  nie podlegający segregacji. W związku z tym należy go oddawać razem z odpadami zmieszanymi. W ramach uiszczanej opłaty za wywóz śmieci odebrana zostanie każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Nie trzeba się już martwić, że za większą ilości odebranych odpadów zapłacimy więcej. Popił wraz z odpadami zmieszanymi wystawiony w odpowiednim pojemniku na pewno zostanie odebrany. Należy tylko pamiętać, że do pojemnika nie można wsypywać gorącego popiołu, a wystudzony, nie powinien też być zalany wodą, ponieważ jego duża waga może doprowadzić do uszkodzenia pojemnika podczas załadunku.


Niedopuszczalne jest wysypywanie popiołu z palenisk domowych (pieców centralnego ogrzewania) na drogi, pola, do przydrożnych rowów, stawów lub tym bardziej do rzek.


Przypominamy, że  Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od 1. lipca 2013 r. jest odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. W jej imieniu dokonuje go wyłoniona w przetargu firma Remondis Sp. z o.o., Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane, tj. tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady zielone oraz wielkogabarytowe i elektrośmieci.

 

Szczegółowe harmonogramy odbioru poszczególnych rodzaju odpadów z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (z wykazem osiedli i ulic) są zamieszczone na stronie www.eko.um.ostrowiec.pl.

 

do góry