Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2017.01.24

Groźne spalanie odpadów.

 

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Przypominamy, że sezon grzewczy to nie czas spalania odpadów. Skąd w ogóle pomysł pozbywania się odpadów w ten sposób? Większością kieruje chęć zysku. Czy tak jest w rzeczywistości? Nowa, tzw. „opłata śmieciowa” obejmuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na danej nieruchomości. Oszczędność na ilości zakupionego materiału opałowego jest znikoma i pozorna, ponieważ może okazać się, że zaoszczędzone pieniądze będzie trzeba wkrótce przeznaczyć na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! Domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów, panuje w nich o wiele niższa temperatura niż w nowoczesnych spalarniach, nie posiadają również filtrów powietrza, które wyłapywałyby niebezpieczne związki powstałe na skutek procesów spalania W trakcie palenia butelek PET, plastikowych i foliowych opakowań, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających trujące lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się do dróg oddechowych, opadają na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się do wód gruntowych. Naukowcy coraz częściej łączą wzrost zachorowań na takie choroby jak astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie skóry czy alergie pokarmowe z pogorszeniem jakości powietrza, także w wyniku spalania odpadów w miejscach niedozwolonych. Należy mieć świadomość, iż trucizny osiadają na wszystkim, co nas otacza, również na owocach i warzywach hodowanych w ogródkach. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci.

 

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nie przystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kto, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych. W przypadku podejrzenia, że dochodzi do spalania odpadów należy powiadomić Straż Miejską. Zadbajmy o nasze zdrowie, swoich bliskich i sąsiadów.

 

 

 

 

do góry