Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.08.30

 

„Odkrywamy Czystą Polskę”


Pod takim hasłem rusza tegoroczna, już 20. akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia. Jubileusz akcji „Sprzątania świata”prowokuje do refleksji, czy było warto, czy rzeczywiście działania uczestników akcji coś zmieniły w Polsce, czy podejmowane działania miały i mają jakikolwiek sens. I wtedy z pomocą przychodzą słowa Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, inicjatorki akcji w Polsce i założycielki Fundacji Nasza Ziemia:

„Dla mnie ekologia ma bardzo osobisty, ludzki wymiar. Jest to sprawa powietrza, którym oddycham ja i moja rodzina (i nie tylko moja!); parku, do którego chodzimy na spacer; wody, którą pijemy. To sprawa życia każdego z nas.”

Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Kolejna akcja „Sprzątanie świata” niech się stanie pretekstem do tego, żeby każdego dnia, na nowo odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Bo przecież pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.

Tym razem pragniemy zachęcić Was do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to ona właśnie jest w Polsce w tej chwili koniecznie potrzebna. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.



Jestem, więc nie śmiecę


Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować. Pomysł obchodów „Dnia bez śmiecenia” narodził się wśród młodzieży reprezentującej kilkanaście krajów Europy na międzynarodowym spotkaniu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży”. „Dzień bez Śmiecenia” miał zachęcić do ograniczenia drukowania tysięcy ulotek, insertów i plakatów oraz wysłania jak największej ilości internetowej kartki, która kierowała na specjalnie stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Zawarte na niej treści, adresowane do różnych grup odbiorców, w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej zbiórki i sposoby jej prowadzenia.

Działaj! zaplanuj, zorganizuj i przyślij do nas sprawozdanie z działania, które będzie promować idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów. Weź udział w konkursie! Regulamin konkursu poniżej.


Odkrywamy czysty las


Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu – co najmniej co trzecia. Wzrasta również odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dla większości uczestników „Sprzątania świata” to właśnie w lesie akcja ta miała swój początek. Dziś, po latach chcemy zaprosić Was ponownie do lasu, który jest miejscem coraz rzadziej odwiedzanym przez Polaków, po pierwsze po to, aby dokonać sprawdzenia, czy efekty działań związanych ze sprzątaniem są trwałe, a po drugie dlatego, żeby zachęcić do poznawania lasu i jego tajemnic poprzez edukację w terenie. Zachęcamy do odszukania i sfotografowania w lasach miejsc, które udało się „odkryć” ze śmieci, które dzięki pracy uczestników akcji „Sprzątania świata” są dziś czyste i dzięki temu możliwe jest teraz odkrywanie ich prawdziwych uroków.

Działaj! zorganizuj wyprawę (wycieczkę) do lasu i nakręć film (np. relację z wyprawy lub inspirowany nią), który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem posprzątania po sobie na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. Weź udział w konkursie! Regulamin konkursu poniżej.


Zbieram – pomagam


Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro, które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać. Z jednego miliona telefonów można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki można zużyć do produkcji nowej. Statystycznie Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Do profesjonalnych zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia jednak tylko 1/3 tej masy.

Zbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i przekazując do właściwego zagospodarowania możesz pomóc nie tylko środowisku – środki uzyskane ze zbiórek organizowanych w ramach akcji „Sprzątanie świata” zostaną przeznaczone na program „Zielona Stopa Filantropa” i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących się opieką i wychowaniem dzieci. Więcej o programie tutaj.

Działaj! zorganizuj działanie promujące zbiórki elektroodpadów, w tym zbiórkę zużytych telefonów bądź niepotrzebnych już telefonów komórkowych. Weź udział w konkursie!


ZBIERZMY 20 TYSIĘCY TELEFONÓW NA 20. "SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA"

 

Zorganizuj zbiórkę telefonów komórkowych wśród rodziny, znajomych, swojego środowiska lokalnego!

Telefony, które zostaną wysłane do firmy Greenfone Sp. z o.o. zostaną szczegółowo wycenione, zutylizowane zgodnie z prawem lub uzdatnione do ponownego wykorzystania, a dochód z nich zostanie przekazany na zwiększanie efektywności energetycznej placówek (poprzez wymianę starych sprzętów AGD, na nowe, energooszczędne urządzenia) służących kształceniu i wychowaniu dzieci.

Więcej o akcji "Sprzątanie Świata"

 

do góry