Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.08.13

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla przedsięwzięć polegających na unieszkodliwianiu odpadów zawierających PCB w ramach obowiązującego programu priorytetowego nr 3.5 „Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie negatywnego oddziaływania na środowisko”. Proponowane forma dofinansowania to dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych, oprocentowana 3,5% w skali roku z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. Beneficjentami tego programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, związki międzygminne, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa oraz przedsiębiorcy.

 

Termin dopuszczający wykorzystanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach upłynął z dniem 30 czerwca 2010 r., a datą ostatecznego usunięcia odpadów zawierających PCB był dzień 31 grudnia 2010 r. Istnieje jednak pewne prawdopodobieństwo, iż mogą jeszcze występować urządzenia zawierające te substancje.

 

 

do góry