Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Pliki do pobrania

 

Gospodarka odpadami komunalnymi - formularze do pobrania


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc Wzór wniosku o wpis do rejestru działaności regulowanej z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.doc Wzór wniosku o wpis do rejestru działaności regulowanej z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.pdf Wzór oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc Wzór oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf

Ochrona Środowiska


Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.doc Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. pdf Wniosek o zgłoszenie instalacji do oczyszczania ścieków bytowych ekspoatowaną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska.doc Wniosek o zgłoszenie instalacji do oczyszczania ścieków bytowych ekspoatowaną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska. pdf Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. pdf Wykaz przedsiębiorców posiadający zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.doc Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na sfinansowanie/dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest. pdf Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na sfinansowanie/dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest.doc Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.doc Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.pdf Wniosek o udzielenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska.pdf

Gospodarka odpadami komunalnymi - materiały edukacyjne


Plakat "Czyste środowisko w Ostrowcu Świętokrzyskim" Ulotka "Czyste środowisko w Ostrowcu Świętokrzyskim" Broszura "Śmieci od A do Z"

 

do góry