Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Pliki do pobrania

 

Gospodarka odpadami komunalnymi - formularze do pobrania


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 2 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 3 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 4 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Załącznik nr 5 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ochrona Środowiska


Wykaz przedsiębiorców posiadający zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Gminy Wykaz przedsiębiorców posiadający zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Wniosek o zgłoszenie instalacji wprowadzających ścieki do wód lub gruntu w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przed przystąpieniem do eksploatacji Wykaz przedsiębiorców posiadający zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wykaz przedsiębiorców posiadający zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Wykaz przedsiębiorców posiadający zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na sfinansowanie / dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Gminy Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc Wniosek o zgłoszenie instalacji wprowadzających ścieki do wód lub gruntu w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przed przystąpieniem do eksploatacji Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na sfinansowanie / dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Gminy Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf Wniosek o zgłoszenie instalacji wprowadzających ścieki do wód lub gruntu w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przed przystąpieniem do eksploatacji Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Informacja o wyrobach zawierających azbest.pdf Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na sfinansowanie / dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.doc Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Gminy Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.doc Wniosek o zgłoszenie instalacji wprowadzających ścieki do wód lub gruntu w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przed przystąpieniem do eksploatacji Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.doc Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.doc Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.doc Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na sfinansowanie / dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.pdf Wniosek o uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Gminy Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.pdf Wniosek o zgłoszenie instalacji wprowadzających ścieki do wód lub gruntu w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przed przystąpieniem do eksploatacji Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.pdf Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobó zawierajacych azbest.pdf Wniosek o przyznanie dotacji celowej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski dotacji celowej na sfinansowanie / dofinansowanie usługi usunięcia wyrobów/odpadów zawierających azbest

Gospodarka odpadami komunalnymi - materiały edukacyjne


Gospodarka odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim Aplikacja moblina dot. gospodarki odpadami komunalnymi

 

do góry