Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „KLAMOT”

 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi został wprowadzony 1 lipca 2013 r. Przy ul. J. Gulińskiego 13a został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „KLAMOT”, który prowadzony jest przez firmę Remondis Sp. z o.o., Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim. Punkt świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od  10.00  do  18.00 oraz  w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00. "KLAMOT" przyjmuje od właścicieli nieruchomości wszystkie odpady selektywnie zbierane, w tym:

 

1)      papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;

2)      tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;

3)      metale, opakowania z metali;

4)      szkło, opakowania ze szkła;

5)      tekstylia, opakowania z tekstyliów;

6)      zużyte opony;

7)      lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć;

8)      przeterminowane lekarstwa;

9)      zużyte baterie i akumulatory,

10)  filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

11)  oleje i tłuszcze;

12)  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;

13)  detergenty;

14)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

15)  drewno;

16)  budowlane i rozbiórkowe z remontów;

17)  zielone oraz odpady kuchenne pochodzenie roślinnego ulegające biodegradacji;

18)  wielkogabarytowe;

19)  inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

 

W „KLAMOCIE” mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą oddawać odpady nieodpłatnie.

 

 

 

do góry