Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

Informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego (PSZOK) mieści się przy

ul. Jana Samsonowicza 40A, tel. 41 3304601, e-mil: ostrowiec@fart-kielce.pl.


 
Godziny pracy PSZOK:

  • w okresie od marca do listopada – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
  • w okresie od grudnia do lutego – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
  • w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym – w godzinach od 10:00 do 14:00.


 
PSZOK przyjmuje od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, następujące odpady selektywnie zbierane:
 
1)      papier i tekturę, opakowania z papieru i tektury;
 
2)      tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych;
 
3)      metale, opakowania z metali;
 
4)      szkło, opakowania ze szkła;

5)      tekstylia, opakowania z tekstyliów;
 
6)      zużyte opony;
 
7)      lampy fluorescencyjna i inne odpady zawierające rtęć;

8)      przeterminowane lekarstwa;
 
9)      zużyte baterie i akumulatory,

10) filtry olejowe, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi;

11)  oleje i tłuszcze;
 
12)  farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;

13)  detergenty;
 
14)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 
15)  drewno;
 
16)  budowlane i rozbiórkowe z remontów.

 

do góry