Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Zbiórka zużytych baterii

 

Zużyte baterie
O bateriach prawie wszystko...

BATERIA - jedno lub kilka ogniw galwanicznych, w których na półogniwach zachodzą nieodwracalne procesy chemiczne (ogniwo jednorazowego użytku).

Rodzaje Baterii:
•  Baterie nieodnawialne, nazywane inaczej pierwotnymi lub jednorazowymi to baterie, które rozładowują się tylko raz. Związane jest to z ich budową. Często wykonywane są z materiałów wykorzystywanych do produkcji baterii wtórnych, ale ich konstrukcja jest zupełnie inna. Możemy wyróżnić następujące rodzaje baterii nieodnawialnych:
- Alkaliczno-manganowe,
- Cynkowo-węglowe,
- Cynkowo-powietrzne,
- Litowe,
- Srebrowe,
- Rtęciowe.
•  Baterie odnawialne, czyli baterie wtórne, ładowalne, akumulatorowe działają na tej samej zasadzie co baterie pierwotne, jednak zachodzące w nich procesy chemiczne mogą być odwrócone poprzez ładowanie. Bateria jest w stanie odzyskać pierwotne właściwości i może być użyta po raz kolejny. Taki proces może być powtarzany od 100 do 1000 razy. Typowe baterie wtórne to:
- Niklowo-kadmowe,
- Niklowo-wodorkowe,
- Ołowiowo-kwasowe,
- Litowo-jonowe,
- Alkaliczno-manganowe.

Po wyładowaniu się baterii pierwotnych oraz utracie pojemności przez baterie ładowalne należy odnieść je do specjalnego pojemnika na zużyte baterie. Powinny być one zbierane selektywnie i poddawane procesom odzysku i recyklingu.

Wpływ baterii na środowisko
W bateriach zachodzą skomplikowane reakcje chemiczne, których wynikiem jest wytworzenie napięcia elektrycznego. Bierze w nich udział wiele pierwiastków, w zależności od typu baterii. Poza tym, stosuje się szereg substancji zapewniających bezpieczeństwo
i funkcjonalność użytkowania. Część z tych związków nie jest obojętna dla środowiska, dlatego też zużyte baterie powinny być zbierane i oddawane do unieszkodliwienia.

W jednej tonie zużytych baterii można spotkać:
•  Dwutlenek manganu 270,0 kg
•  Żelazo 210,0 kg
•  Cynk 160,0 kg
•  Grafit 60,0 kg
•  Chlorek amonowy 35,0 kg
•  Miedź 20,0 kg
•  Wodorotlenek potasu 10,0 kg
•  Rtęć 3,0 kg
•  Kilka kg niklu i litu
•  Kadm 0,5 kg
•  Srebro 0,3 kg
•  Niewielkie ilości kobaltu
Jak również: smołę, szkło, krzemionkę, papier i folie oraz wodór.

Baterie stanowią zagrożenie zdrowotne ze względu na toksyczne działanie zawartych w nich metali ciężkich. Również używane w nich kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne.

Używając baterii należy:
•  stosować się do zaleceń producenta dotyczących ładowania baterii,
•  wyjąć je ze sprzętów, które nie są używane przez dłuższy czas,
•  zorientować się, kto w okolicy prowadzi zbiórkę baterii i gdzie są rozmieszczone pojemniki,
•  wyczyścić miejsca styków z bateriami w trakcie ich instalacji,
•  nie przechowywać długo w domu zużytych baterii, lecz odnieść je do specjalnych pojemników,
•  kupować je tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne,
•  stosować baterie wielokrotnego ładowania kiedy jest to możliwe, a kiedy już nie można ich ponownie załadować oddać je do recyklingu,
•  usunąć baterie guzikowe z jednorazowych zabawek, zegarków i kalkulatorów i oddać je do recyklingu zanim rzeczy te zostaną wyrzucone,
•  przed ładowaniem pozwolić baterii uzyskać temperaturę pokojową,
•  ładować baterie tylko wtedy, kiedy są one bliskie pełnego rozładowania.

Używając baterii nie powinno się:
•  wyrzucać urządzenia zasilanego bateriami razem z zainstalowanymi bateriami,
•  mieszać starych baterii z nowymi,
•  umieszczać baterii lub urządzeń z baterią w miejscach o wysokich temperaturach,
•  ładować baterii jednorazowego użytku,
•  stosować baterii różnych typów w tym samym urządzeniu lub mieszać baterie jednorazowe z wielorazowymi,
•  przechowywać baterii z innymi przedmiotami, takimi jak: metalowe klucze lub monety,
•  zdejmować lub uszkadzać obudowę baterii,
•  wrzucać je do ognia lub zanurzać w wodzie,
•  zamieniać dodatnie i ujemne bieguny baterii instalując je w urządzeniu bądź ładowarce,
•  zostawiać baterii w urządzeniach po ich pełnym rozładowaniu.

Co zrobić ze zużytymi bateriami:
Oddać do punktu zbiórki lub przekazać odbiorcy odpadów, z którym mamy zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.

Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii:

 1. Rozwój S.A., ul. Kilińskiego 26
 2. „MOTOMAX” Grzegorz Biernacki, ul. Sandomierska 79
 3. P.H.S.R. „AGROMA”, ul. Cegielniana 11
 4. F.H. „BOMAPOL”, ul. Cegielniana 2/4
 5. F.H. „AUTO” Sp. jawna, os. Słopneczne 32 A
 6. ETC plus S.A. , ul. Drukarska 14
 7. PPH „KAMWID”, ul. Waryńskiego 53 A
 8. Sklep Przemysłowo-Motoryzacyjny Sp.cywilna, os. Słoneczne 42 B
 9. Auto części Jarosław Leszczyński, ul. Słowackiego 33A
 10. F.H.U. „Auto części”,s.c., ul. Polna 7 B
 11. PHU JEREMI AUTO, ul. Nowa 1A, ul. Długa 40
 12. „FOTA” S.A. oddz. Ostrowiec Św. ul. Waryńskiego 3
 13. Hipermarket Tesco, ul. Mickiewicza 30
 14. P.P.U. „MEX” Sp. z o.o. sklep detaliczny ul. Kościuszki 17
 15. PHU Elex Sp.j., ul. Żabia 28
 16. „Astro” Sp. z o.o., ul. Denkowska 10, os. Ogrody 11A
 17. Profarb Sp.z o.o., ul. Kilińskiego 32, sklep Maxi Mal ul. Waryńskiego 53/9, ul. Mickiewicza 14
 18. TELE-AUDIO-VIDEO ul. Okólna 18
 19. CASTORAMA market ul. Żeromskiego 13
 20. CARSYSTEM s.c., ul Słowackiego 66
 21. Placówka handlowa „NEONET”, os. Ogrody 5A
 22. Jeronimo Martins markety „Biedronka”:

-          os. Pułanki 35

-          ul. Polna 9A

-          os. Stawki 46

-          ul. Okólna 8

-          ul. Sienkiewicza 38

-          ul. Traugutta 5

-          ul. Grabowiecka

 

do góry