Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy (na przykład  za miesiąc kwiecień musimy zapłacić do 15 maja).
 
Osoby, które złożyły deklaracje są zobowiązane do uiszczania powyższej opłaty bez dodatkowego wezwania.

 
Opłat można dokonywać:

 

  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank Santander Bank Polska S.A. o  numerze:  18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych;

 

  • gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat  w kasach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znajdujących się w Biurze   Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.


Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXII/141/2019 z 15 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat zostały podwyższone stawi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

   

  • od liczby mieszkańców gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób – stawka opłaty wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;

 

  • od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób – stawka opłaty wynosi 69,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.


    
Do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego dostarczone zostały zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR LXIII/154/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

UCHWAŁA NR XXII/141/2019 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniającauchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

 

do góry