Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI

 

Informujemy, że od 1 kwietnia 2014 r. opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.  Znaczy to, że na przykład  za miesiąc kwiecień musimy zapłacić do 15 maja.

Osoby, które złożyły deklaracje są zobowiązane do uiszczania powyższej opłaty bez dodatkowego wezwania.
Opłat można dokonywać:
 
przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank PKO BP S.A.
o numerze:  84 1020 2629 0000 9102 0341 0180 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych
 
oraz gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w następujących punktach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego:
·         Oddziale 1 Banku PKO BP S.A. przy ul. Rynek 8 w godzinach otwarcia jednostki,
·         kasach Urzędu Miasta, znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek w godz. 7.30 – 16.30.
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami we wskazanym terminie albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wszczęte będzie postępowanie mające na celu wydanie decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości. Dalszy brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
 
 
 

UCHWAŁA NR LXIII/154/2014 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

 

do góry