Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

EkoOstrowiec

 

22.06.2015 r.

W dniu 29 maja 2015 r. podpisana została Umowa Dotacji nr 71/15 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Gminą Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjna  dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2015.

                Celem kampanii jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenie  ich powstawania poprzez podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy nt. zapobiegania powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.

                Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na realizację ww. zadania otrzymała dofinansowanie
w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 74 283,75 zł.

W ramach kampanii zaplanowano:

1)      przeprowadzenie  35  edycji trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla 525 dzieci  i młodzieży uczącej się w ostrowieckich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach pn. „Daj się przerobić”. Uczestnicy w ramach warsztatów otrzymają ciepły posiłek oraz materiały szkoleniowe;

2)      organizację ośmiu pikników edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci” na terenie  największych, ostrowieckich osiedli mieszkaniowych, przy współpracy z przedszkolami publicznymi. Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział
w konkursach edukacyjnych prowadzonych podczas pikników oraz materiały edukacyjno-plastyczne potrzebne do organizacji stoisk ekologicznych.

Terminy pikników:

- Przedszkole Publiczne nr 12, Osiedle Słoneczne 5 - 26 maj 2015 r.  godz. 10.00 – 12.30

- Przedszkole Publiczne nr 19, Osiedle Ogrody 20 - 28 maj 2015 r. godz. 15.00 – 18.00.

- Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Jasna 4 - 11 czerwiec 2015 r. godz. 14.00 – 18.00.

- Przedszkole Publiczne nr 16, Osiedle Pułanki 6 - 17 czerwiec 2015 r. 15.00 - 19.00

- Przedszkole Publiczne nr 11, ul. Wspólna 20 - 18 czerwiec 2015 r. godz. 14.00

- Przedszkole Publiczne nr 21, Osiedle Stawki 43, 20 czerwiec 2015 r.  godz. 15.00 – 20.00

- Przedszkole Publiczne nr 15, Osiedle Ogrody 27, 25 wrzesień 2015 r. godz. 14.00 – 16.00

- Przedszkole Publiczne nr 7,  Osiedle Słoneczne 28- 2 październik 2015 r. godz. 15.00 – 18.00

3)      organizację trzech konkursów tematycznych:

a)      dla uczniów szkół podstawowych klas I – III – konkurs plastyczny;

b)      dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VI konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych surowców”;

c)       dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs „Drugie życie produktów – wykonanie przedmiotu użytkowego z odzyskanych surowców”.

Na każdym szczeblu konkursowym przewidziano trzy nagrody. Za zdobycie miejsca: I – tablet; II – aparat fotograficzny, III – mp4;

4)      produkcję animowanego spotu edukacyjnego promującego właściwe postępowanie z odpadami. Spot będzie emitowany w okresie od lipca do listopada 2015 r. w telewizji lokalnej TV VECTRA oraz TV Krzemionki.

5)      emisję artykułów w Miejskim Informatorze Samorządowym mających na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego na temat zapobiegania powstawania odpadów oraz dostarczenie informacji jak właściwie z nimi  postępować;

6)      druk 5000 sztuk broszur informacyjnych pt. „Śmieci od A do Z”; dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnym w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

Szeroki wachlarz działań przewidziany w ramach kampanii „EKO OSTROWIEC” umożliwia dotarcie
z informacją do wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

05.05.2014 r.

Od miesiąca maja Gmina Ostrowiec Świętokrzyski realizuje projekt „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2014, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Celem kampanii jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenie  ich powstawania  poprzez podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy nt. zapobiegania powstawania odpadów  i właściwego postępowania z nimi oraz wykształcenie nawyków selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na realizację ww. zadania otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w formie dotacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych tj. 96 723,00 zł.
W ramach kampanii zaplanowano przeprowadzenie  28  edycji trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych dla 420 dzieci  i młodzieży uczącej się w ostrowieckich publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach pn. „Daj się przerobić”  z  poczęstunkiem dla uczestników,  organizację trzech konkursów tematycznych z zakresu gospodarki odpadami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Dodatkowo projekt przewiduje organizację ośmiu pikników edukacyjnych pn. „Dorośli i dzieci segregują śmieci” na terenie  największych, ostrowieckich osiedli mieszkaniowych, przy współpracy z przedszkolami publicznymi. Dzięki  dotacji z WFOŚiGW zostaną zakupione nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach edukacyjnych podczas pikników oraz materiałów edukacyjno-plastycznych potrzebnych do organizacji stoisk ekologicznych i konkursów dla dzieci.
W miesiącu czerwcu zaplanowano pięć pikników:
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 5 ul. Jasna 4 w dniu 5 czerwca 2014 r. w godz. 14.00-18.00,
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 12 os. Słoneczne 5 w  dniu 6 czerwca 2014 r. w godz. 12.30-14.30,
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 19 os. Ogrody 20 w  dniu 13 czerwca 2014 r. w godz. 15.00-18.00
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 11 ul. Wspólna 20 w  dniu 17 czerwca 2014 r. w godz. 13.00-16.00
•    przy Publicznym Przedszkolu nr 16 os. Pułanki 6 w  dniu 24 czerwca 2014 r. w godz. 15.30-18.30
Wszystkich mieszkańców miasta serdecznie zapraszamy!

Informacje opublikowane w lokalnej prasie w ramach kampani EKO OSTROWIEC:

Nie wyrzucaj jak leci wszystkiego do śmieci - Miejski Informator Samorządowy - 30.06.2014 r.

Kilka słów o wielkogabarytach, Odpady zielone, Palenie śmieci - Miejski Informator Samorządowy - 21.07.2014 r.

Warsztaty i pikniki edukacyjne, Herakles i superbohater w Ostrowcu, "Odpady budowlane – co z nimi zrobić? - Miejski Informator Samorządowy - 25.08.2014 r.

Selektywna zbiórka odpadów - Miejski Informator Samorządowy - 25.09.2014 r.

Niższe opłaty dla rodzin wielodzietnych, Ostatnie w roku odbiory wielkogabarytów i elektrośmieci, Jak postępować z odpadami – tablice edukacyjne w blokach - - Miejski Informator Samorządowy - 20.10.2014 r.

Podsumowanie projektu „EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno-informacyjne dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami” - - Miejski Informator Samorządowy - 22.11.2014 r.

 

do góry